Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 02/2022

Číslo v CRZ*:

02/2022

Číslo dodatku:

1/2021

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 40/2021

Predmet dodatku:

Stavebné úpravy v prenajatých nebytových priestoroch

Viazanosť k zmluve:

534/2021

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937

Zmluvná strana :

nájomca: LEFDENT s.r.o., Južná trieda 1575/48, 040 01 Košice, IČO: 51 071 614

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

10.01.2022

Platnosť dodatku:

-

Zverejnenie dodatku:

10.01.2022

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 40/2021 (PDF, 1,52 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33