Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 533/2018

Číslo v CRZ*:

533/2018

Číslo dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č.58/2009 zo dňa 6.8.2009 v znení Dod.č.1/2014

Názov dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č.58/2009 zo dňa 6.8.2009 v znení Dod.č.1/2014

Predmet dodatku:

postúpenie práv a prevzatie povinností zo zmluvy o nájme na nového nájomcu

Viazanosť k zmluve:

58/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nový nájomca: AS DERMA s.r.o., Komenského 37/A, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 51219077

Zmluvná strana :

pôvodný nájomca: MUDr. Anna Sedlárová, Národná trieda 57, 040 01 Košice, IČO: 31261574

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

28.11.2018

Platnosť dodatku:

28.11.2018 -

Zverejnenie dodatku:

29.11.2018

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č.58/2009 zo dňa 6.8.2009 v znení Dod.č.1/2014 (PDF, 3,03 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33