Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 213/2013

Číslo v CRZ*:

213/2013

Číslo dodatku:

1/2013

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 11/2009 zo dňa 26.03.2009

Predmet dodatku:

zmena doby nájmu na dobu neurčitú

Viazanosť k zmluve:

11/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: SALVUS PLUS s.r.o., Južná trieda 45, 040 01 Košice, IČO: 36173169

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

02.09.2013

Platnosť dodatku:

02.09.2013 -

Zverejnenie dodatku:

02.09.2013

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 11/2009 zo dňa 26.03.2009 (PDF, 44,82 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33