Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 162/2017

Číslo v CRZ*:

162/2017

Číslo dodatku:

2/2017

Názov dodatku:

Dodatok č. 2/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 177/2009

Predmet dodatku:

zmena čl. III, V, VI, VII

Viazanosť k zmluve:

177/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: Xenon SK, s.r.o., Mikovíniho 46, 040 11 Košice, IČO: 44828926

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

24.02.2017

Platnosť dodatku:

24.02.2017 - 31.01.2019

Zverejnenie dodatku:

31.03.2017

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Dodatok č. 2/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 177/2009 (PDF, 178,09 kB)

Poznámka:

skončenie nájmu dňom 31.01.2019

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33