Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 69/2015

Číslo v CRZ*:

69/2015

Číslo dodatku:

1/2015

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 15/2010

Predmet dodatku:

Zmena doby nájmu a niektorých ustanovení zmluvy

Viazanosť k zmluve:

15/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937

Zmluvná strana :

nájomca: AVION Real s.r.o., Mlynská 18, 040 01 Košice, IČO: 36 573 361

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

23.03.2015

Platnosť dodatku:

23.03.2015 -

Zverejnenie dodatku:

30.03.2015

Účinnosť dodatku:

01.04.2015

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 15/2010 (PDF, 124,15 kB)

Poznámka:

zmena nájmu na dobu neurčitú

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33