Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 8/2018

Číslo v CRZ*:

8/2018

Číslo dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 49/2010

Názov dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 49/2010

Predmet dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 49/2010

Viazanosť k zmluve:

49/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nový nájomca: DATATEL, spol. s r.o. Košice, Popradská 68, 040 11 Košice, IČO: 17075131

Zmluvná strana :

pôvodný nájomca: MEDISTA s.r.o., Kpt. Jaroša 779/3, 040 22 Košice, IČO: 36583561

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

01.12.2017

Platnosť dodatku:

01.12.2017 -

Zverejnenie dodatku:

07.02.2018

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 49/2010 (PDF, 10,17 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33