Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 1/2011

Číslo v CRZ*:

1/2011

Číslo dodatku:

1/2011

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2011 K Zml.o nájme nebyt.priestoru č. 167/2009

Predmet dodatku:

zmena čl. I a príloh

Viazanosť k zmluve:

167/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: Dana Halász, Kupeckého 2, 040 01 Košice, IČO: 35533480

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

21.03.2011

Platnosť dodatku:

21.03.2011 -

Zverejnenie dodatku:

31.03.2011

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2011 K Zml.o nájme nebyt.priestoru č. 167/2009 (PDF, 78,37 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33