Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 143/2019

Číslo v CRZ*:

143/2019

Číslo dodatku:

č. 1/2010

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2010 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 78/2010

Predmet dodatku:

Stavebné úpravy prenajatého priestoru

Viazanosť k zmluve:

78/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937

Zmluvná strana :

nájomca: HALČI, s.r.o., Rastislavova 45, 040 01 Košice, IČO: 45 864 772

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

15.12.2010

Platnosť dodatku:

15.12.2010 -

Zverejnenie dodatku:

-

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2010 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 78/2010 (PDF, 315,37 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33