Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 447/2018

Číslo v CRZ*:

447/2018

Číslo dodatku:

3/2018

Názov dodatku:

Dodatok č. 3/2018 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 135/2009 zo dňa 07.08.2009 v znení Dohody o postúpení práv a prevzatí povinností k tejto zmluve zo dňa 25.02.2014, Dod.č. 1/2015 zo dňa 10.12.2015 a Dod. č. 2/2017 zo dňa 28.07.2017

Predmet dodatku:

zmena v nájme nebyt.priestorov

Viazanosť k zmluve:

135/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: MartiDent s.r.o., Maršala Koneva 985/1, 040 22 Košice, IČO: 47616326

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

29.06.2018

Platnosť dodatku:

29.06.2018 -

Zverejnenie dodatku:

29.06.2018

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 3/2018 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 135/2009 zo dňa 07.08.2009 v znení Dohody o postúpení práv a prevzatí povinností k tejto zmluve zo dňa 25.02.2014, Dod.č. 1/2015 zo dňa 10.12.2015 a Dod. č. 2/2017 zo dňa 28.07.2017 (PDF, 4,34 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33