Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 2/2011

Číslo v CRZ*:

2/2011

Číslo dodatku:

2/2011

Názov dodatku:

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 132/2009

Predmet dodatku:

zmena práv.formy nájomcu

Viazanosť k zmluve:

132/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nový nájomca: DOKORPED s.r.o., Trnková 85, 040 14 Košice, IČO: 45578435

Zmluvná strana :

pôvodný nájomca: MUDr. Andrej Čulák, Trnková 85, 040 14 Košická Nová Ves, IČO: 30687306

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

08.03.2011

Platnosť dodatku:

08.03.2011 -

Zverejnenie dodatku:

09.03.2011

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 132/2009 (PDF, 66,87 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33