GeoSurvey, s.r.o.

Košická kotlina je najperspektívnejšou geotermálnou oblasťou na území Slovenska. Vysoký tepelný tok a vhodné horniny v hĺbke cez 2 000 m sú dobrým základom na využívanie geotermálnej energie v tomto regióne Košického samosprávneho kraja.

Z tohto pohľadu je v celku prirodzené, že rozvoj kraja v tomto odvetví môže byť významným rozvojovým impulzom pre obce na úpätí Slanských vrchov. Súkromné investície však nepriniesli želaný efekt a preto spoločnosť GeoSurvey, s.r.o. má ambíciu prepojiť výsledky dlhoročného výskumu s praxou a zabezpečiť zdroj geotermálnej vody.

Táto rozvojová aktivita však musí spĺňať viacero právnych aspektov, ktoré súvisia s geologickým prieskumom a ochranou životného prostredia. Preto proces prípravy je spojený s viacerými povoleniami, ktoré majú celý proces nastaviť v zmysle environmentálne prijateľných postupov.  

Ako vhodné územie sa javí oblasť v blízkosti obce Čižatice, podľa ktorej v hĺbke sa nachádza čižatická geotermálna štruktúra, ktorá je severným pokračovaním ďurkovskej štruktúry.

Trhové konzultácie:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.12.2019 08:25
Upravené: 01.03.2021 20:30