Župné stredné školy modernizujú odborné učebne

Vynovené odborné učebne za stovky tisíc eur z eurofondov postupne pribúdajú na 16 krajských školách.

Košický samosprávny kraj zlepšuje podmienky pre odborné vzdelávanie na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Za finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zriaďujú školy odborné učebne a dielne, modernizujú už existujúce, prípadne dokupujú chýbajúcu techniku. Odborné učebne za tisíce eur postupne modernizuje 16 župných škôl po celom kraji. „Chceme, aby naše školy pripravovali absolventov pre zamestnávateľov, nie pre úrady práce. Preto je nevyhnutné, aby sa naši žiaci vzdelávali v podmienkach a s vybavením, aké ponúkajú moderné firmy. Som rád, že školy držia tempo s technickým vývojom a využili možnosť financovania svojich projektov cez Integrovaný operačný program, ktorého sprostredkovateľom je Košický samosprávny kraj. Je to kľúč k tomu, aby úroveň odborného a duálneho vzdelávania v našom kraji stúpala aj naďalej,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Jednotlivé projekty sa nachádzajú v rôznych fázach a okrem stavebných prác zahŕňajú aj technické vybavenie. Jednu z najrozsiahlejších realizácií už úspešne ukončila Stredná priemyselná škola (SPŠ) technická na Hviezdoslavovej 6 v Spišskej Novej Vsi, ktorá získala novú techniku za takmer 660-tisíc eur. Popri stavebných úpravách pribudli obrábacie stroje s digitálnym odmeriavaním polohy a najmodernejšie CNC stroje. Pre vyučovanie mechatroniky bude slúžiť programovateľný modulárny výrobný systém a priemyselný robot. Žiaci už využívajú nové laboratórium pre multimediálne vyučovanie elektrotechnických predmetov, aj vzdelávací systém pre počítačom podporované vzdelávanie a prípravu v oblasti elektrotechniky a elektroniky.

CNC prístroje, ktoré slúžia na automatizáciu obrábacích strojov, nakúpila za eurofondy aj SOŠ na Učňovskej 5 v Košiciach-Šaci. Novými zariadeniami tam vybavili i zváračskú školu, vďaka čomu bude môcť za strojom pracovať 12 žiakov súčasne. Výdavky na tento projekt predstavujú takmer 370-tisíc eur. Rozsiahla modernizácia za takmer 606-tisíc eur skvalitní odborné vzdelávanie žiakov na SOŠ techniky a remesiel – Szakközépiskola na Rákocziho 23 v Kráľovskom Chlmci. Učebne tam vybavili CNC strojmi a softvérom a dielne konvenčnými strojmi. Škola plánuje nakúpiť aj vybavenia pre strojárske a elektrotechnické odbory. Učebné pomôcky, techniku ako i ďalšie zariadenie zakúpi do svojich učební za 250-tisíc eur aj Spojená škola na Kollárovej 17 v Sečovciach.

Inovatívne vzdelávanie už vďaka eurofondom funguje na Strednej odbornej škole obchodu a služieb na Školskej 4 v Michalovciach. Na modernizáciu odborných učební čerpali takmer 360-tisíc eur. Zriadili novú virtuálnu 3D učebňu informatiky, vďaka čomu sa môžu študenti gastronomických odborov či cestovného ruchu učiť v simulovanom prostredí hotela alebo svetových turistických destinácií. „Nemôžeme sa na mladých hnevať, že stále majú mobil v ruke. Skôr by sme chceli kráčať s dobou, využiť moderné technológie v ich prospech a naučiť žiakov niečo nové inovatívnou a zábavnejšou formou. Virtuálne prostredie má kreatívnych žiakov podnietiť k tvorbe vlastných produktov pre regionálny cestovný ruch,“ povedal riaditeľ SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach Miroslav Sivý. V blízkej dobe pribudne v škole aj nové zariadenie pre výučbu gastronomických odborov.

Na SPŠ elektrotechnickej na Komenského 44 v Košiciach pribudli štyri nové odborné učebne za 107-tisíc eur. Dve na výučbu informačných technológií, jedno laboratórium na výučbu elektrotechnických meraní a tiež dielňa na výučbu elektroinštalácií. Škola mohla vďaka eurofondom nakúpiť aj informačnú techniku za takmer 100-tisíc eur, ktorú bude využívať v nových aj už existujúcich odborných učebniach. Materiálnotechnické vybavenie za takmer 450-tisíc eur získa z prostriedkov IROP aj SOŠ informačných technológií na Ostrovského 1 v Košiciach. Okrem zariadenia šiestich učební praktického vyučovania by mala do konca roka pribudnúť v 14 učebniach a aule školy technika pre videokonferenčné vyučovanie. Na SOŠ technickej na Hviezdoslavovej 5 v Rožňave za takmer 480-tisíc eur obnovili učebňu odborného výcviku pre automatizačnú techniku, učebňu pre elektroinštalácie, učebňu pre autoelektroniku, učebňu pre CNC stroje a v blízkej dobe ich vybavia novým CNC strojom, frézkami a ďalším materiálno-technickým príslušenstvom. 

Jazykové laboratórium, odbornú učebňu geodézie a tiež učebňu informatiky renovovala za 172-tisíc eur SPŠ stavebná a geodetická na Lermontovovej 1 v Košiciach. Za takmer 540-tisíc eur modernizuje praktické vyučovanie SOŠ drevárska na Filinského 7 v Spišskej Novej Vsi. Do konca roka plánuje ukončiť projekt, v rámci ktorého vybavuje päť odborných učební. Pribudnú drevoobrábacie stroje a náradie, výpočtová technika a napríklad aj virtuálna 3D učebňa. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava sa rozhodla zainvestovať 333-tisíc eur z eurofondov na rozšírenie už existujúceho Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku. Plánujú modernizovať päť odborných učební. Tri odborné učebne informatiky budú funkčné už koncom septembra a do konca roka k nim pribudnú ďalšie dve odborné učebne, a to učebňa 3D s virtuálnou realitou a digitálne jazykové laboratórium.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.09.2020 17:00
Upravené: 10.11.2021 09:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001