Župné stredné školy budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní

Do škôl sa po jarných prázdninách vrátilo iba 17 percent žiakov končiacich ročníkov.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka uložil riaditeľom župných stredných škôl povinnosť, aby zvážili prevádzkové podmienky pri prezenčnom vzdelávaní, prerušili prezenčnú formu vyučovania a od stredy 3. marca pokračovali v dištančnom vzdelávaní. Rozhodnutie vyplýva z odporúčania Krízového štábu Košického samosprávneho kraja a usmernenia krajského lekára, pričom župa sa opiera aj o rozhodnutie ministerstva školstva. Dôvodom je zlá pandemická situácia aj nízky záujem žiakov končiacich ročníkov o prezenčné vyučovanie. „Župné stredné školy sme na základe rozhodnutí ministerstva školstva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva otvorili v pondelok 1. marca. Za prvé dva dni prišlo do škôl iba približne 17 percent žiakov končiacich ročníkov. Väčšina žiakov tak nevyužila možnosť vzdelávať sa prezenčne, a to ani v prípade žiakov odborných škôl, ktorí majú praktické vyučovanie. Táto situácia, keď je 17 percent žiakov v škole a 83 doma, je najhoršou možnou kombináciou, školy nedokážu plnohodnotne zabezpečiť vyučovanie ani v prípade dištančného ani v prípade prezenčného vyučovania,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V pondelok 1. marca bolo otvorených 24 stredných škôl z celkového počtu 63. Najviac bolo otvorených odborných škôl, a to 13. Z gymnázií prešlo na prezenčnú výučbu 5 škôl, ďalších 14 ostalo vyučovať dištančne. Na prezenčnú formu vyučovania tak v pondelok nastúpilo iba 694 žiakov končiacich ročníkov, čo predstavuje 13,4 percent z celkového počtu maturantov alebo žiakov končiacich výučným listom.

V utorok bolo otvorených 25 škôl, na prezenčné vyučovanie prešla navyše jedna odborná škola. Do škôl prišlo 1 114 žiakov, teda 21 percent. Tí, ktorí prišli do škôl, sa preukazovali negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 7 dní. Školy zvýšili hygienické opatrenia a zabezpečený bol aj ranný filter. Prevádzku zatiaľ nespustili školské jedálne ani stredoškolské internáty.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja by tak mali zabezpečiť dištančné vyučovanie, a to aj v prípade končiacich ročníkov. Rozhodnutie sa týka celkovo 63 stredných škôl, na ktorých študuje vyše 24 000 žiakov.  

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 02.03.2021 20:20
Upravené: 02.02.2022 16:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001