Župan Trnka rieši situáciu na internáte na Považskej

Košický samosprávny kraj (KSK) berie s veľkou vážnosťou podozrenia o nevhodných aktivitách na Školskom internáte, Považská 7 v Košiciach. Po skončení Štátnej školskej inšpekcie prijíma opatrenia.

Na základe výsledkov Štátnej školskej inšpekcie, ktorá bola Úradu KSK doručená minulý týždeň, pozastavil Košický samosprávny kraj imatrikuláciu na Školskom internáte, Považská 7 v Košiciach. Predseda KSK tiež dočasne poveril vedením internátu zamestnankyňu školského zariadenia, Ivanu Belejovú.

„V žiadnom prípade sa nestotožňujeme s aktivitami na pôde školy, ktoré by mali sexuálny podtón. Našou povinnosťou je konať aj pri najmenšom podozrení o nevhodnom správaní na pôde našich škôl či školských zariadení. V priebehu júna prebehla na školskom internáte školská inšpekcia. Po oboznámení sa s jej výsledkami sme vedením školy poverili inú zamestnankyňu internátu, ktorá ho bude viesť do skončenia ďalšieho výberového konania. Zároveň je poverená preveriť celú situáciu a pripraviť opatrenia, aby k takýmto pochybnostiam v budúcnosti nedochádzalo,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Predchádzajúcej riaditeľke, Dane Roškovej, končilo funkčné obdobie k 30. 6. 2019. Na základe pochybností o aktivitách na pôde školy a záverom školskej inšpekcie sa predseda KSK rozhodol využiť svoju zákonnú možnosť a do funkcie ju nevymenoval.

Úrad KSK preveruje aj ďalšie svoje zariadenia, kde sa konajú podobné akcie. Vypracované bude metodické usmernenie, podľa ktorého budú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vychádzať pri organizovaní školských akcií. Bývalej riaditeľke internátu na Považskej, ako aj zamestnancom, ktorí sa podieľali na imatrikulácii, bude odňatý osobný príplatok. Školské zariadenie je okrem toho povinné prijať konkrétne opatrenia smerom k výchove a vzdelávaniu žiakov, ktoré budú súčasťou školského poriadku. O ďalších opatreniach bude župa informovať.

„Budeme radi, ak na nevhodné aktivity upozornia rodičia alebo žiaci aj priamo nás, aby sme sa o takýchto podozreniach nedozvedali z médií. Na vzniknuté situácie budeme vedieť rýchlejšie reagovať a som presvedčený, že naše interné postupy sú voči deťom citlivejšie, než medializácia. Našou prioritou je kvalitné školstvo, čo sa týka všetkých našich škôl aj internátov,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.07.2019 13:00
Upravené: 29.01.2020 13:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001