Župan Trnka podpísal projekt za vyše 4 mil. eur na výstavbu kanalizácie v Kuzmiciach

Okrem kanalizačnej siete pribudne v obci aj čistička odpadových vôd. V budúcnosti by na ňu mali byť napojení aj obyvatelia susednej obce Slivník.

V obci Kuzmice po rokoch pribudne verejná kanalizácia a čistička odpadových vôd. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka podpísal na tento projekt za vyše 4 milióny eur zmluvu na čerpanie prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V súčasnosti sú domácnosti v Kuzmiciach odkanalizované do žúmp, niektoré však prepúšťajú splaškovú vodu, čím dochádza k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd. „Približne tretina obyvateľov nášho kraja doposiaľ nie je napojená na verejnú kanalizačnú sieť. Najhoršia situácia je v okrese Trebišov, kde nie je odkanalizovaných až 64 percent domácností. Verejná kanalizácia je pritom jedna zo základných infraštruktúrnych prvkov obcí a miest v 21. storočí, k tomuto kroku sme sa zaviazali už pri vstupe do Európskej únie. Do dnešného dňa sme však tento dlh z minulosti ešte nedobehli,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vďaka investícii pribudne v obci takmer 5 kilometrov hlavnej kanalizačnej siete a čistička odpadových vôd, ktorá bude napojená na 1 022 obyvateľov. Po odkanalizovaní domácností nebudú splaškové vody odtekať do podzemných a povrchových vôd, ale budú čistené v novovybudovanej čističke. „Sme jedna z najväčších obcí v trebišovskom okrese a je preto pre mňa úsmevné, že do dnešného dňa sa takej samozrejmosti, ako je kanalizácia, musíme dožadovať. Obec Kuzmice pracuje na tomto projekte už viac ako 20 rokov, na odkanalizovanie obce bola v minulosti pripravená aj projektová dokumentácia. Kopať sa však nezačalo. Po mojom nástupe do funkcie sme vypracovali novú projektovú dokumentáciu a zosúladili sme aj staršie stavebné povolenia. Tým, že sa v našej obci postaví aj čistička odpadových vôd, bude obec zaujímavejšia pre mladé rodiny, ktoré by sa mohli v budúcnosti do Kuzmíc nasťahovať,“ uviedol starosta obce Martin Vincej.

Výstavba verejnej kanalizácie s čističkou odpadových vôd v Kuzmiciach bude stáť viac než 4 120 000 eur, z toho 90 percent bude financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého sprostredkovateľským orgánom je župa. Žiadateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a na investícii sa bude podieľať 10 percentami financií. S realizáciou sa plánuje začať v druhej polovici tohto roka, práce by mali byť ukončené do októbra 2022.

V rámci projektu pribudne v obci hlavná kanalizačná sieť. Tá by sa postupne mala rozrásť o ďalšie vetvy tak, aby na verejný vodovod boli napojení všetci obyvatelia Kuzmíc. Zároveň na novú čističku odpadových vôd by mali byť v budúcnosti pripojení aj obyvatelia susednej obce Slivník.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 08.01.2021 10:38
Upravené: 02.02.2022 15:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001