Župan ocenil najlepších žiakov kraja

Aj tento rok sa môžu stredné odborné školy a gymnáziá pochváliť študentmi, ktorí zaznamenali výborné úspechy nielen v rámci našej krajiny, ale často aj za hranicami Slovenska. Zviditeľnili seba, aj svoju školu. Košický samosprávny kraj ocenil najúspešnejších žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva 15. novembra v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Ďakovné listy prevzalo dovedna 26 študentov, z toho 22 jednotlivcov a 4 kolektívy zo stredných škôl v Košiciach, Moldave nad Bodvou, Michalovciach, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Gelnici a v Kráľovskom Chlmci. Slávnostné oceňovanie dopĺňal kultúrny program v podaní žiakov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.

Jeden z ocenených študentovÚspešní žiaci a študenti dosiahli mimoriadne výsledky v celoštátnych a medzinárodných olympiádach, súťažiach i projektoch, v odborných zručnostiach, športových aktivitách, spoločenských a kultúrnych činnostiach, v charitatívnej a dobročinnej oblasti a účasťou vo verejnom živote. „Sme na vás pyšní, pretože mnohí robíte nášmu kraju skvelé meno nielen doma, ale aj v zahraničí. Nech vám toto ocenenie pripomína vašu výnimočnosť. A možno aj naše prianie, aby ste svoju aktivitu využívali v prospech nášho kraja. Som presvedčený, že práve vďaka šikovným mladým ľudom s chuťou meniť veci lepšiemu sa nám podarí premeniť tento kraj na miesto, kde sa oplatí zostať žiť,“ povedal po slávnostnom oceňovaní predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Za úspechy v súťažiach a olympiádach prevzali z rúk predsedu KSK ďakovné listy:

Petra Psotová z Gymnázia Alejová v Košiciach je študentkou kvarty osemročného štúdia. V školskom roku 2018/2019 sa zapojila do medzinárodnej recitačnej súťaže v ruskom jazyku pod názvom Živá klasika. Postúpila až do finále, ktoré napokon vyhrala. Jej víťazstvo je o to cennejšie, že súperila aj s recitátormi, pre ktorých je ruský jazyk ich materinským jazykom.

Tomášovi Jusko z Gymnázia Šrobárova v Košiciach je študentom 4. ročníka. V roku 2018 v krajskom kole matematickej, fyzikálnej a chemickej olympiády získal titul úspešný riešiteľ a spolu so svojim tímom obsadil 1. miesto v súťaži Matematický viacboj. Úspešný bol aj v informatických súťaži aj v Olympiáde zo slovenského jazyka. V 2. a 3. ročníku získal v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 1. miesto a postup do celoslovenského kola.

Dalibor Danko, študent Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou je študentom 4. ročníka. Bol vedúcim kreatívneho medzinárodného tímu, ktorý v celoeurópskej súťaži Interschool Competition vyhral prvé miesto. Spolupodieľal sa na projektoch, ktoré boli ocenené na celoslovenskej či medzinárodnej úrovni: Projekt E.T call Europe – etwinningový projekt, ktorý získal prvé miesto v celoslovenskom kole a špeciálnu cenu v celoeurópskom meradle za anglický jazyk, Robo-Wonderers – projekt venovaný robotike, konštruovaniu a navrhovaniu vlastných modelov z robotickej stavebnice LEGO, ktorý takisto skončil na prvom mieste na Slovensku a v celej Európe obsadil 2. miesto. Na celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv so svojou úvahou o eurovoľbách získal 3. miesto. Cenu udeľoval denník Pravda, v ktorom  je táto úvaha aj zverejnená.

Sára Balážová z gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Je žiačkou štvrtého ročníka gymnázia. V centre jej záujmu je moderovanie, čo dokázala i výbornými výsledkami v celoslovenskej súťaži mladých moderátorov Sárova Bystrica. Pracuje v Žiackej rade, podieľa sa na organizovaní podujatí pre žiakov. Medzi jej doterajšie úspechy v súťaži Sárova Bystrica patrí: 1.miesto v krajskom kole súťaže v školskom roku 2018/2019, 1.miesto v celoslovenskom kole tej istej súťaže v školskom roku 2017/2018, a 2.miesto získala v krajskom kole Sárovej Bystrice v školskom roku 2016/2017.

Daniela Dančejová navštevuje Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, je excelentnou žiačkou 4. ročníka. Jej najväčším úspechom je účasť na medzinárodnom kole geografickej olympiády v Hong Kongu. Jej práca s názvom Geografický rozmer slovenských povestí a legiend, v ktorej spracovala takmer 600 slovenských povestí a geograficky ich lokalizovala, svedčí o jej kreativite pri prepojení regionálnych dejín s geografiou. Danielin záujem o geografiu viedol k jej účasti na modelových zasadnutiach európskeho parlamentu a súdu. Daniela je zručná aj v IT sektore. Stará sa o grafickú stránku školského časopisu Kocky, ktorý sa pravidelne umiestňuje v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero na popredných miestach a opakovane získava cenu televízie Markíza.

Adrián Habušta navštevuje septimu v Gymnáziu v Sobranciach. Zapájal sa do matematických súťaží ako Matematická olympiáda a  Matematický náboj, na prvom stupni osemročného štúdia riešil aj úlohy na Pytagoriáde.  Bol stálym členom družstiev Fyzikálneho náboja a Gymnaziálneho päťboja prírodovedcov ako aj Logickej olympiády. Dvakrát reprezentoval svoju školu a zároveň Košický kraj v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku. V školskom roku 2018/2019 obsadil 4. miesto v tejto súťaži. Ďalšie jazykové súťaže, v ktorých úspešne reprezentuje školu, sú súťaž Expert, a v medzinárodnej súťaži „Best in English“ sa umiestnil medzi najlepšími 200 súťažiacimi z viacerých európskych krajín.

Nikoletta Konečná navštevuje Strednú odbornú školu Gemerská Košice. Je minuloročnou víťazkou Otvorených majstrovstiev Európy s názvom Koruna kreativity, v súťažnej kategórii Dámsky strih a styling. Na tento úspech nadviazala na tohoročných Majstrovstvách Slovenskej republiky, kde Nikoletta obhájila 1. miesto na tému science fiction show. V súčasnosti je žiačkou nadstavbového štúdia. Jej úsilie bude ocenené aj Pamätným listom sv. Goradza, ktorý prevezme z rúk ministerky školstva.

Monika Sakmárová zo Strednej odbornej školy Markušovská cesta Spišská Nová Ves je žiačkou nadstavbového štúdia vlasová kozmetika. Svoje zručností rozvíja v prvom pánskom Barbier salóne v Spišskej Novej Vsi. Jej úspechy v slovenských a medzinárodných kaderníckych súťažiach sa ukázali aj v tvorbe dámskych spoločenských účesov. Medzi jej úspechy patrí 3.miesto v celoslovenskej súťaži „ZLATÉ NOŽNICE” v dámskom trendovom strihu jeseň – zima. 2. miesto v pánskom strihu a stylingu s témou FREAK SHOW. Na základe tohto výsledku postúpila na medzinárodnú súťaž v Prahe, kde získala 4. miesto. Monika je jedna z mála žiačok, ktorým zvonením na poslednej hodine vyučovanie nekončí.

Sophie Kandriková a Miroslava Šuščáková         navštevujú Strednú odbornú školu Ostrovského v Košiciach. Dievčatá sú žiačkami 4. ročníka odboru grafik digitálnych médií. Už od prvého ročníka dokazujú svoje zručnosti a kreativitu v počítačovej grafike a v práci v grafických programoch. Zúčastnili sa na medzinárodnej grafickej súťaži „SOUTĚŽ DOVEDNOSTÍ MLADÝCH GRAFIKŮ 2019“ v Zlíne, kde si zmerali sily so študentmi z iných krajín. Boli vynikajúco ohodnotené odbornou porotou. Špecialisti vyzdvihli ich precíznu a hlavne kreatívnu prácu, o čom svedčí aj ich umiestnenie: 1.miesto v kategórii odznak, 3.miesto v kategórii Roll-up, a dve 4.miesta v kategóriách dokumentárna fotografia a bulletin. Ich víťazná práca sa stala logom 30. výročia nežnej revolúcie v Českej republike.

Predseda Košického samosprávneho kraja ocenil piatich študentov v oblasti vedomostí, odborných zručností a tvorivosti:

Marcel Pollák je študentom Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, je žiakom 4. ročníka. Logické myslenie a kombinačné schopnosti využíva pri uplatňovaní vedomostí a vyhodnocovaní experimentálnych výsledkov. Je to rodený prírodovedec, čo dokazujú aj jeho výsledky na fyzikálnej, matematickej i chemickej olympiáde na krajskej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Tento rok reprezentoval Slovenskú republiku v Medzinárodnom kole fyzikálnej olympiády v izraelskom Tel Avive.

Patrik Skaloš, žiak Strednej priemyselnej školy elektrotechnická v Košiciach. Zapojil sa do medzinárodnej súťaže Xplore 2018  projektom „Adaptabilné osvetlenie priemyselných priestorov“. V rámci aktivity Erasmus+ KA2 úspešne obhájil svoj návrh modelu „Automatická triedička riadená priemyselným počítačom“,  vytlačil si ho na 3D tlačiarni a zabezpečil funkčné riadenie celého modelu aj cez internet. V tomto školskom roku je nominovaný ako jediný delegát za Košický samosprávny kraj na ocenenie „Mladý tvorca“ pod záštitou Ministerstva hospodárstva a taktiež postúpil na celoštátne finále súťaže festival vedy a techniky AMAVET v kategórii Elektrina a mechanika.

Ján Geletka a Matej Ševčík zo Strednej odbornej školy drevárska, Spišská Nová Ves.

Janko a Matej, žiaci 3. ročníka študijného odboru technik drevostavieb získali v apríli tohto roka  I. miesto na 23. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO v Nitre a získali ocenenie „Najlepší stolári za rok 2019“. Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi bola ich zásluhou vyhlásená za najlepšiu školu v odbornej príprave žiakov a po roku opäť obhájila titul  „Hviezda 23. ročníka“ spomínanej súťaže v odbore stolár.

Tomáš Pancurák je žiakom Strednej odbornej školy automobilová Košice. V máji 2019 sa na celoslovenskom finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019 umiestnil na výbornom 3. mieste za úspešné zvládnutie teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Vyhlasovateľom súťaže bol Cech predajcov a autoservisov SR a súťaž sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tomáš je v súčasnosti žiakom nadstavbovej formy štúdia v odbore predaj a servis vozidiel.

Ďakovné listy získali dvaja nadaní žiaci za ich úspechy v športových aktivitách.

Petra Rusnáková študuje na Gymnáziu Školská v Spišskej Novej Vsi, je žiačkou 3. ročníka. V školskom roku 2018/2019 sa stala najúspešnejšou reprezentantkou na celosvetovej Olympiáde mládeže v shortreku so ziskom dvoch prvých miest na 500m a na 1000 m a 2. miesta na 1500 m. V tom istom školskom roku získala 1. miesto na Východnom juniorskom európskom finále Danubia, 3. miesto na Európskom finále na 1500 m a 12. miesto vo Svetovom pohári na 1000 m.

Ladislav Maruscsák navštevuje  Strednú športovú školu v Košiciach, je žiakom štvrtého ročníka. Patrí medzi najlepších kickboxerov na Slovensku. Je dlhoročným reprezentantom Slovenska v tomto športe. Na Majstrovstvá sveta juniorov v Rimini 2018 obsadil v silnej konkurencii krásne 3. miesto. V roku 2019 sa úspešne predstavil na Majstrovstvách Európy juniorov v Győri, odkiaľ si doniesol bronzovú medailu. Druhé miesto si v tom istom roku  vybojoval na svetovom Pohári Austrian Classic v Rakúsku a na  Majstrovstvách sveta seniorov v Sarajeve  v októbri 2019 vybojoval vynikajúce 3.miesto.

V rámci Dňa študenstva Košického samosprávneho kraja prevzali z rúk predsedu ďakovné listy štyria žiaci za prácu v spoločenských a kultúrnych aktivitách.

Vratko Popeláš  je nadaným študentom Gymnázia v Gelnici. Najviac vyniká svojim hudobným talentom, preto je dnes už fenoménom ZUŠ v Gelnici. Vratko však nie je len interpretom hudby, ale aj šikovným mladým skladateľom. Získal zlaté a strieborné pásmo v celoslovenskej súťaži vlastnej tvorby Talent Revúca. Dostal aj Cenu poroty na celoslovenskom festivale komornej hudby s medzinárodnou účasťou Gelnický kľúč. Teóriu tvorby hudobného diela brilantne opísal s využitím vlastnej skladby aj v práci Zo života hudobného diela.

Kamila Mitrášová navštevuje Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach, je žiačkou 5. ročníka v odbore hudobno-dramatického umenia. Pochádza z Bystrého, vyrastala v skromných pomeroch, rodina ju však od začiatku podporovala v jej umeleckom snažení. V tomto roku stvárnila hlavnú ženskú postavu Veronku v najnovšom a najúspešnejšom koprodukčnom slovenskom filme Loľi paradička. Okrem tohto filmu Nakrútila aj film Nauč ma Čardáš v spolupráci s FAMU  a účinkovala v niekoľkých reklamách. Hrala v školských predstaveniach Krvavá svadba, Tartuffe, Divadelná komédia, Médea, reprezentovala školu na recitačných súťažiach, keďže je vynikajúcou speváčkou vystupuje na všetkých významných podujatiach, na ktorých spolupracuje Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Je členkou organizácie Divé Maky a absolventkou projektu Mladí Rómski lídri.

Filip Pavúk rozvíja svoje nadanie na Konzervatóriu Timonova v Košiciach. Hlavným odborom Filipovho štúdia je hudobno-dramatické umenie. Pravidelne sa angažuje v mnohých školských aj mimoškolských aktivitách a projektoch. Spolupracuje aj so štúdiom Slovenského rozhlasu v Košiciach na rozhlasových hrách, a rovnako sa venuje aj moderovaniu kultúrno-spoločenských akcií. V roku 2018 sa spolu so spolužiakmi rozhodol pokračovať v tradícii ochotníckeho divadla a v Raslaviciach založil divadlo Na Skok.

Tanečná skupina JILORE, v preklade Srdiečka, vznikli pred siedmimi rokmi v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti Strednej odbornej školy v Moldave nad Bodvou – elokované pracovisko Medzev. V pozitívnom svetle predstavujú rómsku mládež, prinášajú rómsku kultúru aj medzi ostatných obyvateľov národnostne zmiešaného regiónu, prispievajú k rešpektovaniu a znášanlivosti  medzi národnosťami žijúcimi vedľa seba. Od roku  2016 úspešne reprezentujú školu a Košický kraj  v tanečnej súťaži Pohyb bez bariér, kde pravidelne postupujú  až do finálového kola súťaže. V roku 2019 sa úspešne  predstavili aj v súťaži SHOWTIME Dance, reprezentovali Slovensko  až   na Majstrovstvách Európy  v tanci. V kategórii štylizovaný folklór získali 3. miesto.

V Charitatívnej a dobročinnej oblasti odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja ďakovné listy jednému kolektívu.

Tamara Mišková, Xénia Hatványiová a  Elena Laporčáková navštevujú Strednú zdravotnícku školu  Masarykova v Michalovciach. Formou dobrovoľníctva sa venujú Projektu Dorotka, v rámci ktorého odovzdávajú deťom v materských školách vedomosti o poskytovaní prvej pomoci zážitkovou formou. Aktívnym členstvom v Slovenskom červenom kríži prispievajú k realizácii úspešných projektov v rámci darcovstva krvi, vzdelávacích prednášok o prvej pomoci pre žiakov základných škôl. K ich najvýznamnejším úspechom patrí 1. miesto v regionálnom kole v súťaži prvej pomoci žiakov stredných zdravotníckych škôl v školskom roku 2018/2019.

Za Občianske postoje a účasť na verejnom živote ocenil predseda Košického samosprávneho kraja dvoch žiakov.

Filip Bajtoš je študentom Gymnázia Javorová v Spišskej Novej Vsi. Svoje kritické myslenie, umenie debatovať, vyjadrovať svoj názor rozvíja ako aktívny člen Slovenskej debatnej asociácie. Jej súčasťou je Debatný klub JAVOR na Gymnáziu na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorého je spoluzakladateľom. Opakovane sa zúčastňoval na finále súťaže  Hodžova esej, kde sa umiestňoval v prvej dvadsiatke na Slovensku. V minulom školskom roku zastával funkciu predsedu Žiackej školskej rady na Gymnáziu ako aj predsedu Krajskej rady Žiackych školských rád Košického kraja. Je podpredsedom občianskeho združenia Nespi-Spiš, s ktorou pracuje počas roka na skautských hrách a každoročne spoluorganizuje Letnú školu pre mladých Rómov v obci Markušovce.

Sebastián Gonda. Jeho alma mater je Gymnázium v Kráľovskom Chlmci. V súčasnosti je v maturitnom ročníku. Stojí na čele Žiackej rady pri Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci. Svoje manažérske schopnosti využíva aj ako člen Krajskej rady žiackych školských rád Košického samosprávneho kraja. V roku 2018 sám realizoval projekt s názvom „Škola je zmena“ súčasťou ktorého bolo aj organizovanie školskej dejepisnej a geografickej miniolympiády na pôde Gymnázia v Kráľovskom Chlmci. Reprezentoval svoju školu na krajskom kole Olympiády ľudských práv, na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti s témou „Slováci na Dolnej zemi“ a dvakrát sa stal úspešným riešiteľom krajského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Autor/zdroj: Mgr. Andrea Štefanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.11.2019 16:00
Upravené: 08.11.2021 13:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001