Župa z dôvodu pandémie navýši príspevok pre neverejné zariadenia sociálnych služieb

Aj takýmto spôsobom chce Košický samosprávny kraj podporiť zamestnancov pracujúcich v prvej línii.

Košický samosprávny kraj poskytne v tomto roku neverejným zariadeniam sociálnych služieb zo svojho rozpočtu takmer 5 000 000 eur. Z toho vyše 600 000 eur predstavuje mimoriadny príspevok, ktorý Kraj poskytne týmto zariadeniam na prekrytie výdavkov súvisiacich s pandémiou, aj ako odmenu pre zamestnancov pracujúcich v prvej línii. „Vážime si prácu ľudí, ktorí pracujú v zariadeniach sociálnych služieb, zvlášť počas pandémie sú nezastupiteľní. Rozhodli sme sa preto nájsť finančné zdroje a navýšiť zariadeniam v tomto roku príspevok na prevádzku. Tieto prostriedky poputujú do 68 neverejných zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby 1 490 klientom. Znamená to, že zariadenia budú mať na starostlivosť o jedného klienta ročne o približne 410 eur viac,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Neverejné zariadenia sociálnych služieb majú viaczdrojové financovanie, ministerstvo práce im poskytuje príspevok na odkázanosť, kraje zase príspevok na prevádzku. Okrem toho majú v rozpočte aj príspevky za úhrady za služby od klientov, či iné dary, ako napríklad dve percentá z dane. Košický samosprávny kraj v zmysle zákona o sociálnych službách a usmernenia z roku 2015 vypočítava príspevok na prevádzku tak, že od priemerných bežných výdavkov a príjmov župných zariadení sociálnych služieb odrátava finančný príspevok na odkázanosť poskytovaný štátom. V minulom roku klesli priemerné bežné výdavky v 13 župných zariadeniach sociálnych služieb, z dôvodu pandémie sa zrušili napríklad niektoré opravy alebo klesla časť mzdových nákladov. Okrem toho Kraj aj vlani realizoval opatrenia na zefektívnenie sociálnych služieb, kedy zanikli nevyužívané alebo neefektívne prevádzky sociálnych služieb, ale na druhej strane vzniklo napríklad nové zariadenie podporovaného bývania v Čani ako súčasť DSS Domko. Zároveň pre rok 2021 ministerstvo práce navýšilo príspevok na odkázanosť. „Na základe tohto vzorca by mohli niektorí neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle platných zákonov a noriem dostať v tomto roku nižší príspevok na prevádzku. Košický samosprávny kraj preto úpravou platného Usmernenia č. 8/2015 zmierni rozdiel tak, aby bolo zabezpečené vyššie finančné krytie pre všetky zariadenia sociálnych služieb pôsobiacich v kraji. Touto úpravou vieme poskytnúť neverejným poskytovateľom o vyše 600 000 eur viac v podobe finančného príspevku na prevádzku,“ uviedol vedúci odboru sociálnych vecí Úradu KSK Vladimír Pauco.

V Košickom kraji funguje 68 neverejných zariadení sociálnych služieb, ktoré majú 1 491 klientov. Ďalších 13 zariadení sociálnych služieb zriaďuje priamo Košický samosprávny kraj, služby poskytujú 1 800 klientom.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 02.03.2021 12:10
Upravené: 02.02.2022 16:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine