Župa sa púšťa do rekonštrukcie pamätníka na Dargove

Košický samosprávny kraj vyhlasuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu Pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku.

Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku, ktorý pripomína oslobodenie východného Slovenska od nacizmu, čaká rekonštrukcia. Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlasuje verejné obstarávanie na opravu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Ešte pre rok 2020 vyčlenila župa na rekonštrukciu objektu 315 000 eur, z dôvodu pandémie však Zastupiteľstvo KSK tento zámer presunulo na nasledujúce obdobie. Obnovou už prešlo súsošie aj expozícia v priľahlej Sieni bojovej slávy, ktorú rovnako ako pamätník spravuje župné Centrum kultúry Košického kraja (CKKK). Ak pôjde verejné obstarávanie podľa plánu, s rekonštrukciou pamätníka by sa mohlo začať ešte pred letom, pričom práce by mali trvať šesť mesiacov.

„Pamätník v  Dargovskom priesmyku je jedným z kľúčových pamätných miest v našom kraji. Pripomína 22-tisíc padlých v bojoch za oslobodenie východného Slovenska na prelome rokov 1944/1945, preto nám záleží, aby bol Dargov dôstojným spomienkovým miestom na udalosti oslobodenia od nacizmu. O rekonštrukcii tohto pamätníka, ktorý bol odhalený v roku 1955, sa na župe rozpráva roky. Od svojho nástupu na Úrad KSK to vnímam ako záväzok voči východniarom. Som preto rád, že sa nám podarilo posunúť bližšie k rekonštrukcii,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Čas sa viditeľne podpísal najmä na stave dlažby na ploche pred pamätníkom a na schodoch, ktorá je na mnohých miestach poškodená. Uvoľnené mramorové platne pred pamätníkom v rámci rekonštrukcie demontujú, očistia a opätovne osadia. Veľmi poškodené dlaždice nahradia identické nové. Komplexnou obnovou prejde aj schodisko pred pamätníkom. Na príjazdovej ceste a priľahlom parkovisku pribudne nový asfaltový koberec. Taktiež budú osadené betónové parkovacie zábrany, ktoré oddelia asfaltové parkovisko od pešej zóny s mramorovým povrchom. To zabráni vjazdu áut bližšie k pamätníku, čím v minulosti dochádzalo k poškodzovaniu dlažby.

„Do rekonštrukcie pamätníka plánujeme v rámci možností vniesť aj zelené prvky. Súčasné svietidlá nahradíme úspornými LED s rovnakou svietivosťou, ale s energetickou úsporou 40 percent. Rovnako chceme vyriešiť zachytávanie zrážkových vôd zo spevnených plôch v areáli, ktoré odvedieme do novonavrhnutej retenčnej nádrže, takže budú využívané na závlahu zelene. Zanedbané a prestarnuté dreviny budú nahradené novými alebo prestrihané a odstránia sa poškodené časti. Takisto plánujeme opätovnú výsadbu zelene v kvetináčoch,“ dodal župan Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 17.03.2021 09:34
Upravené: 02.02.2022 16:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001