Župa podpísala memorandum o spolupráci so Slovenským paralympijským výborom

Jedným  bodov je aj podpora aktivít stredoškolskej mládeže so zdravotným znevýhodneným v Košickom kraji.

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (KSK)  a  Slovenským paralympijským výborom (SPV) podpísali dnes v Košiciach predseda KSK Rastislav Trnka  a predseda SPV Ján Riapoš. Ratifikácia memoranda sa uskutočnila po víkendovom Svetovom pohári v paratanečnom športe na vozíku, ktorý opäť hostila východoslovenská metropola.

Spoločným cieľom memoranda je vzájomná propagácia, šírenie dobrého mena a podpora aktivít stredoškolskej mládeže so zdravotným znevýhodnením na území KSK, berúc do úvahy dôležitosť jej integrácie do spoločenského života, práve prostredníctvom športu. Obe strany tým potvrdili svoju vôľu vzájomne spolupracovať a rozvíjať v Košickom kraji šport pre znevýhodnených – parašport. „Na župe si hovoríme, že sme Rozhýbaný kraj, preto podporujeme všetkých športovcov bez rozdielu – na profesionálnej aj amatérskej úrovni, športovcov bez obmedzenia aj s hendikepom. Pre nás je dôležité jediné kritérium – túžba športovať a hýbať sa. Preto sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu aj so Slovenským paralympijským výborom. Chceme už mladým ľuďom pripomínať, že všetci sme si rovní. V memorande sa zaväzujeme k podpore aktivít stredoškolskej mládeže so zdravotným znevýhodnením,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

KSK sa v memorande okrem iného zaväzuje podporovať v rámci svojich možností športové aktivity pre znevýhodnenú mládež a rozvoj paralympijských športov a športovcov. Spolupracovať v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Poskytovať záštitu nad športovými aktivitami, vykonávanými v súlade s týmto memorandom o spolupráci. Zviditeľňovať pohybovo aktívny životný štýl, podporovať a rozvíjať talenty mladých para športovcov. Slovenský paralympijský výbor sa bude spolupodieľať na realizácii aktivít pre znevýhodnenú mládež, ako aj poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity.

Pre Slovenský paralympijský výbor je to už podpis šiesteho memoranda s jednotlivými samosprávnymi krajmi na Slovensku, ktorých cieľom je priniesť parašport do všetkých regiónov Slovenska a bližšie k ľuďom, ktorí by sa mu v budúcnosti mohli venovať. „V tomto roku sme začali zvýšenú spoluprácu s vyššími územnými celkami. Paralympijský šport má v Košickom kraji výbornú tradíciu čoho dôkazom je aj včera skončený Svetový pohár v Tanci na vozíku a tento týždeň pokračujúci medzinárodný tanečný kemp. Kraj má výbornú infraštruktúru a od roku 2020 má SPV v projekte Sme si rovní už otvorenú v Košiciach regionálnu kanceláriu. Je to výborný predpoklad, že sa nám doterajšiu spoluprácu podarí nielen udržať, ale aj rozvinúť,“ uviedol predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš.

Samosprávne kraje sa pridávajú k memorandu postupne od začiatku leta. Okrem Košického kraja sa k spolupráci zaviazali aj v Prešovskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2022 14:05
Upravené: 26.01.2023 16:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001