Župa otvára na Gemeri prvé centrum včasnej intervencie

Rodinám s deťmi s postihnutím bude v Rožňave od 1. marca pomáhať novozriadená služba včasnej intervencie. Doposiaľ táto služba na Gemeri neexistovala. JASANIMA - DSS poskytne terénnu sociálnu službu rodinám s deťmi do 7 rokov so zaostávajúcim, oneskoreným, alebo rizikovým psychomotorickým vývinom či zdravotným postihnutím.

„Z prieskumu odboru sociálnych vecí vyplynulo, že na území Košického samosprávneho kraja je momentálne 340 detí so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú službu včasnej intervencie a ich počet každoročne narastá,“ uviedla Emília Revajová Bujňáková z odboru sociálnych vecí Úradu KSK.

Terénnu službu poskytujú priamo v rodinách sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, alebo terapeuti. Jej cieľom je pomôcť rodine, aby zvládala situáciu, viedla rodinný život a neizolovala sa od spoločnosti. Klienti, ktorým župa touto službou pomáha v Košiciach, sú vyberaní na základe odporúčania detských lekárov a pôrodníc. „Ak chceme riešiť situáciu rodín a ich detí komplexne, musíme sa jej venovať od úplného začiatku. Túto službu obyvateľom považujeme za veľmi dôležitú, preto ju budeme ďalej rozširovať,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Momentálne sú v pôsobnosti župy dve centrá včasnej intervencie: DOMKO – Domov sociálnych služieb (DSS) v Košiciach pre Košice a blízke okolie a Anima – DSS v Michalovciach pre Zemplín. Do roku 2020 plánuje kraj ponúkať terénnu službu prostredníctvom piatich centier. Okrem novootvoreného na Gemeri plánuje Košický samosprávny kraj zriadiť dve nové centrá aj pre Spiš a Abov.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.02.2019 13:00
Upravené: 23.12.2021 09:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001