Župa opäť spúšťa participatívny rozpočet. Podporí zelené projekty

Košický samosprávny kraj na participatívnu časť rozpočtu vyčlenil 100 000 eur. O tom, na ktoré zelené projekty poputujú, rozhodnú sami občania.

Košický samosprávny kraj chce po športových projektoch podporiť v rámci svojho participatívneho rozpočtu zelené projekty. Vďaka prostriedkom zo župnej kasy by mali v tomto roku vzniknúť v kraji napríklad vegetačné strechy, retenčné parkoviská či dažďové záhrady. Získať verejné financie môžu mestá, obce, neziskové organizácie či občianske združenia, ktoré svoje projekty zamerajú na ochranu životného prostredia, obnovu biodiverzity, realizáciu vodozádržných opatrení či zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Ochranu životného prostredia považuje župa za jednu zo svojich priorít. Aj preto sa snaží byť lídrom v tejto oblasti a ako Košický zelený (k)raj realizuje už piaty rok Program obnovy krajiny. „Vďaka prostriedkom, ktoré prerozdelíme z participatívneho rozpočtu, budú mať prínos nielen obyvatelia v regiónoch, ale aj naša planéta, keďže budú zamerané na ochranu životného prostredia. Klimatické zmeny sa  čím ďalej tým viac prejavujú povodňami, zosuvmi pôdy či extrémnym suchom. Z každého kúta prichádzajú správy, ktoré upozorňujú na environmentálnu krízu. Košický kraj nie je žiadnou výnimkou. Opatrenia zamerané na obnovu biodiverzity sa snažíme realizovať aj vo vlastnej réžii, teraz k tomu chceme motivovať aj obyvateľov. V rámci hlasovania, ktoré bude spustené po výbere finálových projektov, sami rozhodnú, aké zelené projekty budú zrealizované a kam poputujú verejné financie,” povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Participatívny rozpočetVýzvu na predkladanie projektov vyhlásil kraj 22. februára 2022. Mestá, obce, ale aj občianske združenia či neziskové organizácie, ktorým záleží na tom, aby bol Košický  kraj zelenší, môžu svoje návrhy predkladať do 21. marca 2022. Po uplynutí termínu budú projekty kontrolované po formálnej a obsahovej stránke. Za tie, ktoré prejdú kontrolou, budú môcť obyvatelia kraja verejne hlasovať.

Výška finančného príspevku pre jednotlivé regióny sa bude odvíjať od počtu obyvateľov daného regiónu. Celkovo župa rozdelí 100 000 eur, najviac získa Abov, a to až 40 000 eur, nasleduje Zemplín (30 000 eur), Spiš (20 000 eur) a Gemer (10 000 eur). Finančnú podporu z kraja získajú projekty s najväčším počtom hlasov. Realizácia úspešných projektov by mala prebiehať v tomto roku, ukončené by mali byť do 31. 10. 2022.

Okrem participatívneho rozpočtu vyhlásil kraj 22. februára aj výzvu na poskytnutie dotácií predsedu KSK. Tento rok má kraj na tieto dotácie vyčlenených 500 000 eur. Žiadatelia sa môžu uchádzať o prostriedky z krajskej kasy s projektmi z oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania, výchovy a športu, sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, ľudských práv a slobôd aj z oblasti kultúry a duchovných hodnôt. Úspešní uchádzači môžu na svoj projekt získať dotáciu od 500 do 10 000 eur. Aj tieto projekty musia byť zrealizované do konca októbra. Žiadosť o poskytnutie dotácie nájdu záujemcovia na webe  vucke.egrant.sk. Všetky podrobné informácie týkajúce sa participatívneho rozpočtu (Individuálne dotácie - participácia) a dotácií predsedu (Individuálne dotácie) sú zverejnené na úradnej tabuli web.vucke.sk v sekcii povinné informácie a v podsekcii dotácie.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.02.2022 11:35
Upravené: 24.01.2023 09:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001