Župa ocenila 20 šikovných študentov z celého kraja

Stredoškoláci si prevzali ocenenia za vedomostné či športové úspechy, ale aj dobrovoľníctvo. Okrem toho župa odovzdala 10 šekov na preplatenie vodičského kurzu víťazom krajskej súťaže.

Mladí ľudia, ktorí robia dobré meno sebe, svojej škole aj celému kraju, neostali nepovšimnutí. Pri príležitosti nedávneho Dňa študentstva župa ocenila nadaných a šikovných študentov nielen z krajských stredných škôl. Nominácie na ocenenie predkladali samotné školy, a to v štyroch oblastiach: úspechy  v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných predmetových olympiádach a v iných vedomostných súťažiach, úspechy v športových aktivitách, charitatívna, dobročinná a dobrovoľnícka iniciatíva, aktívna participácia na verejnom živote mládeže, angažovanosť v spoločenských a kultúrnych aktivitách. Študentov navrhovali učitelia, spolužiaci, vedenie školy aj žiacky parlament. Zo 49 návrhov získalo z rúk predsedu KSK ocenenie 20 žiakov.

„Sklenená plaketa je len symbolickým poďakovaním za to, že mladí východniari robia náš kraj lepším. Či už ide o vedomosti, športovú aktivitu alebo dobrovoľníctvo či vedu, už teraz vieme, že aj vďaka skvelým výsledkom našich stredoškolákov je o Košickom kraji počuť aj v iných krajinách. Župa sa snaží systematicky a dlhodobo vyvíjať aktivity, aby absolventi neodchádzali za prácou na druhú stranu krajiny, ale aby svoj talent zúročili na domácej pôde. Za všetky aktivity spomeniem napríklad Inovačné centrum Košického kraja, ktoré pomáha zvyšovať podnikateľské zručnosti medzi talentami a stredoškolákmi. Tento rok sme zorganizovali inovačný festival Innoveast – Underdog, kde sme ukázali, aké možnosti štúdia a aké možnosti uplatnenia majú študenti na miestnych univerzitách a pracovnom trhu,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Medzi ocenenými boli študenti škôl rôzneho zamerania a odborov od stredných odborných škôl, zdravotníckych škôl, konzervatórií po gymnáziá či súkromné stredné školy z Rožňavy, Sečoviec, Spišskej Novej Vsi, Moldavy nad Bodvou, Michaloviec aj Košíc. Medzi tohtoročných ocenených sa zaradila aj študentka SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach, ktorá pochádza z Ukrajiny. Dosiahla skvelé úspechy v celonárodných súťažiach hneď v niekoľkých oblastiach. Gymnazista zo Šrobárovej v Košiciach si svojimi vynikajúcimi výsledkami v Talentovej Akadémii v práci s laserom zabezpečil letnú stáž. Pomocnú ruku na hraniciach s Ukrajinou, ale aj pri pandémii zas pravidelne podával študent Spojenej školy v Sečovciach. Veľkú snahu aj prínos v rámci verejného života stredoškoláčky zo Súkromného gymnázia Futurum zas ocenilo Veľvyslanectvo SR v Osle. Príbehy ocenených sú rôzne, aj napriek tomu, že všetci vynikajú v inom odvetví, všetci sú motiváciou pre spolužiakov aj svoje okolie. Ich snahu aj aktivitu sa preto rozhodla verejne oceniť aj župa.

Okrem vyznamenaní Študent KSK za rok 2022, kraj ocenil aj desiatku stredoškolákov, ktorí vďaka súťaži dostanú vodičák zadarmo.

„Župa organizovala súťaž s novým nájomcov pozemkov pri košickom Gymnáziu Alejová po tom, čo vlani odhalila nelegálne prenajímanie parkoviska spriatelenej autoškole. Z novej nájomnej zmluvy už môže profitovať nielen kraj, ale aj mladí východniari. Aktívni stredoškoláci tak ročne dostanú 10 vodičákov zdarma. Teší nás, že táto jedinečná súťaž oslovila nádejných vodičov a zapojili sa do nej študenti z celého kraja,“ dodal Trnka.

Finálnou časťou súťaže bolo natočiť krátke video na ľubovoľný dopravný problém. O tom, komu kraj preplatí kurz autoškoly rozhodli východniari svojimi hlasmi, ktoré v sms hlasovaní odovzdali svojim favoritom. Desať stredoškolákov teraz čaká prihlásenie sa na kurz, prvé jazdy, skúšky a sen o riadení vozidla sa stane skutočnosťou pre ďalších mladých východniarov.

Toto sú hrdinovia kraja z radov študentov:

1             Ivan Timko, SOŠ automobilová, Košice

2             Kristián Kiss, SOŠ technická Rožňava

3             Emma Károlyi, Gymnázium Opat.cesta 7, Košice

4             Anna Savko, SOŠ OaS Michalovce

5             Martin Mičuch, Gymnázium, Šrobárova, Košice

6             Lujza Lea Lavriková, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

7             Viktória Kozáková, Škola umel. priemyslu, Košice

8             Ján Ondáš, SOŠ železničná, Košice

9             Katarína Adamková, Gymnázium, Rožňava

10          Samuel Výrostek, SZŠ, Moyzesova 17, Košice

11          Bronislava Ištvánová, Konzervatórium, Timonova, Košice

12          Dominik Kešeľak, SOŠ drevárska, SNV

13         Enrique Szanto, Súkromná SOŠ pedagogická a sociálna, Požiarnická, Košice

14          Alena Závodníková, Gymnázium Poštová, Košice

15          Florián Balogh, Spojená škola, Sečovce

16          Veronica Anna Lacová, Súkromné gymnázium Futurum, Košice

17          Slávka Holečková,  Gymnázium Š. Moysesa, Moldava n/B

18          Viktória Roxerová, SZŠ - EKI, Rožňava

19          Jonathan Rybár, SOŠ OaS, Rožňava

20          Veronika Tomčová, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2022 13:00
Upravené: 30.01.2023 08:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001