Župa investuje do súvislých opráv ciest 3 milióny eur

V tomto roku sa začne s opravou dvadsiatich úsekov v celkovej dĺžke vyše devätnásť kilometrov. Druhú časť súvislých opráv bude Kraj realizovať v roku 2021.

Košický samosprávny kraj začal v jeseni realizovať súvislé opravy ciest na vybraných úsekoch komunikácií II. a III. triedy. Do zásobníka opráv boli zaradené cesty vo veľmi zlom technickom stave.

„Úseky ciest, ktoré prejdú opravou ešte v tomto roku sme vyberali na základe posúdenia ich stavebno-technického stavu, aj na základe opakovaných podnetov od obyvateľov nášho kraja. Väčšina z nich je zaradená do stavebno-technického stavu štyri, čo znamená veľmi zlý stav. Do konca tohto roka by malo byť opravených dvadsať úsekov ciest v celkovej dĺžke vyše devätnásť kilometrov. Tieto opravy si z krajského rozpočtu vyžiadajú zhruba 1 400 000 eur. V súvislých opravách budeme pokračovať aj v budúcom roku, kde máme alokovaných ďalších 1 600 000 eur,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Stavebné práce bude zabezpečovať vysúťažený dodávateľ pre jednotlivé strediská Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK). Uzavreté sú preto štyri zmluvy na súvislé opravy ciest, a to pre stredisko SC KSK Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a spoločne pre Michalovce a Trebišov. Košický samosprávny kraj počas mesiaca september realizoval prehliadky všetkých úsekov, ktoré prejdú súvislou opravou. Táto technológia opráv sa osvedčila aj v minulosti. „Hlavnou výhodou je, že cesty prejdú celoplošnou obnovou a nie len „plátaním“ výtlkov. Ide o cesty, kde nie je poškodené podložie, no nerovnosti na povrchu už ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. Asfaltový koberec okrem iného zabezpečí plynulú a bezpečnú jazdu, keďže sa dokáže prispôsobiť terénu aj napojeniam na miestne komunikácie,“ doplnil župan.

Ešte v tomto roku Košický samosprávny kraj začne s obnovou cesty napríklad v intravilánoch obcí Rankovce, Hrašovík, Vyšný Klátov či Kecerovce. Ťažké mechanizmy sa presunú aj na Zemplín, kde prejde opravou cesta na Vrbovskej ulici aj cesta od Malého Horeša po Kráľovský Chlmec.  Opravou prejdú aj vozovky v obci Slovinky, v intraviláne obce Krásnohorské Podhradie v smere na Paču, cesta od Dlhej Vsi po hranicu s Maďarskom, cesta v Margecanoch po križovatku s III/3278 aj cesta od železničného priecestia v Čani po križovatku v smere na obec Gyňov. V okrese Michalovce prejde stavebnou úpravou i úsek od križovatky s II/555 do obce Bajany.

Stavebné práce sa budú realizovať za čiastočného obmedzenia cestnej premávky, teda vždy v jednom jazdnom pruhu. Ich rýchlosť bude závisieť od aktuálnych poveternostných podmienok.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.10.2020 12:37
Upravené: 07.12.2021 17:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001