Zborník Spiš začal vychádzať pred polstoročím

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi si pripomenie pol storočie od vydania prvého zborníka Spiš 1. Dvorné dialógy budú v stredu 29. marca o 16. hodine venované prezentácii zborníka Spiš 8.

Milovníci histórie a priaznivci kultúry sa stretnú na Dvorných dialógoch 42 v stredu 29. marca 2017 o 16.00 hod. v zrekonštruovanom Provinčnom dome – sídle Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Symbolicky v roku 50. výročia od vydania prvého čísla zborníka Spiš 1 (1967 – 2017) sa uskutoční i slávnostná prezentácia zborníka Spiš 8.  Hosťom podujatia bude Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Chalupecký, ktorý inicioval vydávanie zborníka v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Vydávanie zborníka má pre múzeum mimoriadny význam. Vlastnou publikáciou sa Múzeum Spiša nielen prezentuje, ale v kultúrnej i odbornej obci identifikuje a zachováva si rešpekt a úroveň. Vydávanie zborníka múzeum obnovilo v roku 2012 po 27 rokoch číslom Spiš 6,“ vysvetľuje riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská. 

Zborník Spiš 8 obsahuje na 270 stranách viac ako dve desiatky príspevkov, z toho šesť štúdií spoločenskovedného a prírodovedného zamerania. Popri pracovníkoch Múzea Spiša sa na jeho tvorbe podieľali odborníci z ďalších inštitúcií podobného charakteru z celého Slovenska.

Zborník Spiš 8 napríklad obsahuje päť príspevkov, ktoré sa bezprostredne venujú dejinám mesta Spišská Nová Ves. Najrozsiahlejšia štúdia v zborníku autora Miroslava Števíka mapuje majiteľov 105 domov historického centra mesta v poslednej tretine 18. storočia. Súčasťou textu je podrobná tabuľka s menami majiteľov a ich profesiami, ako aj fotografie domov.

Príspevok J. Pavlisa sa podrobne zaoberá vývoju názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev mesta Spišská Nová Ves počas posledných storočí. Súkromným podnikateľom v baníctve zo Spišskej Novej Vsi v 18. a 19. storočí sa venuje podstatná časť rozsiahlej štúdie M. Jančuru. Jedna z prác analyzuje najstaršie vyobrazenie mesta Spišská Nová Ves z roku 1817, od vyhotovenia ktorej uplynulo v tomto roku 200 rokov. Veľkoplošná veduta Spišskej Novej Vsi bude tvoriť prílohu zborníka Spiš 8.

Publikácia však prináša i zaujímavé výsledky výskumov v regióne Spiš. V spoločenskovednej časti  M. Janovská – V. Olejník  sú autormi štúdie: Rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény v Danišovciach (príspevok k poznaniu jeho vývoja na základe architektonicko-historického výskumu). V prírodovednej časti zborník prináša zaujímavosti o histórii využívania travertínových kôp pri Spišskom Podhradí – autora Daniela Pivka, ale i výsledky  výskumu L. Hlôšku: Terestrické stavovce (Aves Mammalia) NPR Sivá brada a blízkeho okolia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.03.2017 10:30
Upravené: 07.07.2021 11:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine