Zastupiteľstvo má prvú komisiu na ochranu verejného záujmu

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) na 3. mimoriadnom rokovaní vo štvrtok 1. februára schválilo zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre piate volebné obdobie. Za predsedu komisie zvolilo nezávislého poslanca Jaroslava Hlinku.

Členmi komisie sa stali zástupcovia jednotlivých politických strán Peter Pandy, Viliam Zahorčák, Pavol Bečarik, Ján Sekáč, Csaba Furik, Peter Berinšter  Milan Potocký , Peter Huba a Iveta Fulková.  

Podľa legislatívnych ustanovení členom tejto komisie môže byť iba poslanec zastupiteľstva samosprávneho kraja. Komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov.

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov deklaruje povinnosť samosprávneho kraja zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Poslanci a predseda vyššieho územného celku sú povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok. K písomnému oznámeniu najneskôr do 30. apríla musia priložiť potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.

Komisia je kontrolný orgán zastupiteľstva, ktorá v prípade pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti oznámení môže požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. V prípade, že komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dodatočné, je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa tohto zákona.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.02.2018 13:14
Upravené: 16.01.2019 17:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról