Zastupiteľstvo KSK schválilo podporu filmárom aj novú dobrovoľnícku organizáciu

Doposiaľ bola župa členom organizácie Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, o. z. O odčlenenie kraja od pôvodného združenia požiadala jeho zakladateľka. Činnosť novej dobrovoľníckej neziskovej organizácie začne župa najneskôr od 1. januára 2024.  

Filmári, ktorí sa rozhodnú nakrúcať a tvoriť v Košickom kraji, budú mať finančnú výhodu. Takíto tvorcovia audiovizuálnych diel môžu získať spolu so štátnou podporou spätne 35 až 40 percent nákladov na nakrúcanie. Župa má možnosť prideliť takzvanú „spätnú dotáciu“ štábom, ak zamestnajú domácich a tovary aj služby nakúpia lokálne. Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia dnes schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Na východe by tak mohli vzniknúť ďalšie hrané, dokumentárne aj animované filmy.

„Urobili sme ďalší významný krok v rozvoji audiovizuálneho priemyslu v kraji, ktorý sa pozitívne odrazí aj na rozvoji cestovného ruchu či zamestnanosti. Štát poskytuje prostredníctvom Audiovizuálneho fondu podporu 33 % vo forme preplatenia nákladov, my k tomu ako jediný kraj na Slovensku pridáme ešte 2 alebo 7 % vo forme spätnej refundácie nákladov. Dotáciu vo výške 2 % by mohli získať štáby, ktoré nakrúcajú na území Košického kraja, nárok na preplatenie 7 % oprávnených nákladov vznikne filmárom, ak sa dej ich filmu odohráva v Košickom kraji. Túto podporu zastreší Filmová kancelária Košického kraja. Za oprávnené náklady budú považované náklady na tovary alebo služby, ktoré poskytujú podnikatelia so sídlom alebo miestom podnikania v Košickom kraji a tiež náklady na odmenu za prácu osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v Košickom kraji,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.  

Krajskí poslanci sa zaoberali aj personálnymi otázkami v krajských organizáciách, otázkami prenájmov župných priestorov či prevodom pozemkov. Schválili tiež založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n. o. Jej financovanie bude zabezpečené z rozpočtu KSK a v budúcnosti sa nezisková organizácia zameria aj na iné zdroje financovania svojich aktivít. Jej činnosť začne najneskôr od 1. januára 2024. Doposiaľ bol KSK členom občianskeho združenia Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, o. z. O odčlenenie župy od pôvodného združenia požiadala jeho zakladateľka. Jedným z dôvodov je, že mnohí aktéri na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni považujú občianske združenie za organizáciu samosprávneho kraja, v čoho dôsledku sa dostáva občianske združenie často do pozície a k požiadavkám na kompetencie, ktoré nemá.

Najbližšie zasadnú poslanci Zastupiteľstva KSK v pondelok 23. októbra 2023.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.08.2023 14:20
Upravené: 17.01.2024 15:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001