Zastupiteľstvo KSK schválilo 100 000 eur pre požiarom poškodený Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Krajskí poslanci okrem iného schválili aj zriadenie škôlky pre ukrajinské deti a odstúpenie od spolupráce s ruským partnerským Krasnojarským krajom – takto vyjadrili solidaritu s Ukrajinou, ktorú koncom februára vojensky napadlo Rusko.

Košický samosprávny kraj (KSK) finančne pomôže Domovu dôchodcov na Brezovej ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorý 29. marca poškodil požiar. Poslanci Krajského zastupiteľstva KSK na dnešnom zasadnutí odsúhlasili dotáciu pre mesto Spišská Nová Ves vo výške 100 000 eur. Tieto peniaze pomôžu pri likvidácii následkov požiaru. Oheň spôsobil rozsiahle škody, pričom extrémne zasiahnutá bola celá budova. Domov na Spiši zabezpečoval sociálnu službu pre 193 prijímateľom a hoci bola kapacita domova v čase nešťastia naplnená, do bezpečia sa podarilo prepraviť všetkých klientov.

Poslanci sa dnes venovali aj situácii na Ukrajine. Oboznámili sa s formami pomoci, ktorú župa poskytuje vojnovým utečencom. Obyvatelia z Ukrajiny nachádzajú v Košickom kraji útočisko od 24. februára, kedy ich domovskú krajinu vojensky napadlo Rusko. „Prichádzajúce matky majú záujem umiestniť svoje deti v slovenských školách, zriaďovatelia sa im snažia vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere. K dnešnému dňu podalo žiadosť o štúdium na župných stredných školách už 59 žiakov z Ukrajiny, pričom 48 z nich sme už prijali. Vďaka úprave všeobecného záväzného nariadenia už môžeme zriaďovať aj materské školy, a to v kombinácii so základnou alebo strednou školou. Krajskí poslanci dnes odsúhlasili takúto zmenu na našej Spojenej škole na Bielocerkevskej 29 v Košiciach, ktorá vzniká spojením Strednej odbornej školy pedagogickej a Materskej školy. Súčasťou Spojenej školy je jedáleň, ktorá bude dovážať stravu pre škôlkarov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pri financovaní škôlky ráta župa s dotáciou z ministerstva školstva. V materskej škole plánuje už v školskom roku 2022/23 otvoriť maximálne 4 triedy s vyučovacím jazykom slovenským s celkovou kapacitou 84 žiakov. Štyri triedy v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo plánuje do budúcna otvoriť aj stredná škola.

Solidaritu s obyvateľmi z Ukrajiny vyjadrila Košická župa aj odstúpením od Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Krasnojarským krajom z Ruskej federácie. „Ruská federácia vojenským napadnutím Ukrajiny hrubo narušila suverenitu a integritu nášho suseda a zároveň ohrozila európsku a globálnu bezpečnosť. V slovenskej spoločnosti sa šíri množstvo dezinformácií a ruskej propagandy, čo považujeme za neprípustné a neúctivé voči ukrajinskému ľudu,“ odôvodnil kraj navrhovaný materiáli, ktorý schválilo Zastupiteľstvo KSK. Odstúpenie od Rámcovej dohody vníma župa ako dôležitý symbol solidarity a porozumenia s našimi ukrajinskými partnermi, zároveň tým vyjadruje svoj postoj k aktuálnej situácii.

Poslanci dnes rozhodovali aj o kúpe telocvične v Rožňave za takmer 254-tisíc eur. Nehnuteľnosť patrí mestu, no vlastníkom pozemku vo výmere 748 m2 je Košický samosprávny kraj. Vzhľadom na to, že telocvičňu využíva župná Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rožňave, kraj sa opakovane pokúšal s mestom dohodnúť na jej kúpe. Poslanci návrh schválili, financie na kúpu nehnuteľnosti bude čerpať župa z krajského rozpočtu na roky 2022-2024.

Ešte na februárovom zasadnutí schválili župní poslanci nefinančnú pomoc pre mládežnícke športové kluby, ktoré pre rekonštrukciu košickej Angels Arény prišli o tréningový priestor. Kraj im za prevádzkové náklady poskytuje čerstvo zrekonštruovanú telocvičňu svojej Strednej odbornej školy priemyselných technológií v mestskej časti Šaca. Krajská telocvičňa zachránila mládežníckemu basketbalovému klubu Young Angels sezónu a veľkou pomocou je aj pre florbalový klub Florko. Doposiaľ tam basketbalistky a florbalisti trénovali od pondelka do piatka v popoludňajších až večerných hodinách. Krajskí poslanci dnes pre mladých športovcov odobrili možnosť tréningov a zápasov aj počas víkendov.

Poslanci na 30. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja prerokovali a schválili aj Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2021 a Úpravu rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022. Taktiež odobrili spolufinancovanie technických sekretariátov, ktoré budú poskytovať pomoc žiadateľom o podporu v ďalšom programov období na projekty vypracované v rámci integrovaných územných investícií. Zastupiteľstvo odsúhlasilo i zmeny v zakladateľskej listine Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o., vďaka ktorej bude môcť kraj efektívnejšie využiť financie na zabezpečenie atrakcií v cestovnom ruchu.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2022 13:50
Upravené: 25.04.2022 13:54

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine