Zastupiteľstvo KSK už má pracovné komisie

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na 4. zasadnutí v stredu 7. marca 2018 schválili vznik a zloženie pracovných komisií. Krajský parlament tak môže začať plniť svoju funkciu a začať sa zaoberať prípravou rozpočtu i ďalších dokumentov.

Predsedom mandátovej komisie sa stal Ján Volný, komisiu k hospodáreniu s majetkom povedie Ján Jakubov, komisiu pre cirkevná a pre spoločenské otázky Vladimír Saxa, finančnú komisiu František Petro. Predsedom sociálnej komisie sa stala Jana Cibereová, kultúrnej Pavol Burdiga, dopravnej Igor Petrik a školskej Marek Čižmár. Na čele komisie regionálneho rozvoja je Dušan Tomaško, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Jana Skokanová. Komisia územného plánovania a životného prostredia bude pracovať pod vedením Ladislava Rovinského. Voľbu predsedníčky zdravotnej komisie presunuli pre opakovanú rovnosť hlasov dvoch navrhnutých poslankýň na budúce rokovanie.

Zastupiteľstvo väčšinou hlasov schválilo aj členov desiatich komisií, ktorých nominovali poslanecké kluby. Zloženie mandátovej a zdravotnej komisie bude na programe aprílového rokovania.

Predseda Košického samosprávneho kraja predložil návrh na vymenovanie poslanca Daniela Rusnáka za podpredsedu KSK. Návrh však nenašiel potrebnú podporu. Za hlasovalo 27 poslancov, proti štyria a zdržalo sa 23 poslancov. Košický samosprávny kraj tak bude aj v ďalšom období pracovať bez podpredsedov.

Poslanecký zbor vzal na vedomie správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za rok 2017, návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok tohto roka a schválil odmenu hlavnému kontrolórovi KSK za rok 2017 vo výške 30 percent zo súhrnu platov, čo predstavuje 9555 eur.

S podporou sa stretla aj informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy. Po pozmeňujúcom návrhu bude krajská samospráva do konca roka revidovať aj doteraz platnú Koncepciu rozvoja športu, ktorú schválili poslanci ešte v roku 2007.   

Program 4. rokovania a materiály sú k dispozícii tu

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.03.2018 16:30
Upravené: 16.01.2019 19:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról