Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja bude rokovať o kúpe Turzovských kúpeľov

Rekonštrukcia objektu je súčasťou Integrovanej územnej stratégie Košického kraja, malo by ísť o kľúčovú investíciu v okrese Gelnica v najbližších rokoch. Mesto Gelnica spustilo za obnovu kúpeľov petíciu.

Poslanci Košického samosprávneho kraja budú na najbližšom rokovaní rozhodovať o kúpe Turzovských kúpeľov. Objekt patril v rokoch 2002 až 2011 do majetku kraja, župa ho využívala ako školu v prírode. V roku 2007 bolo zariadenie vyradené zo siete škôl a školských zariadení, v roku 2011 ho bývalé vedenie kraja predalo súkromnému vlastníkovi. Odvtedy kúpele chátrajú a kedysi obľúbená destinácia je dnes nevyužívaná. Košický samosprávny kraj má teraz záujem areál opätovne kúpiť a zrekonštruovať. „Gelnica patrí medzi najmenej rozvinuté okresy, je to jedna z hladových dolín nášho kraja. Od projektu rekonštrukcie Turzovských kúpeľov si sľubujeme obnovu cestovného ruchu v tejto lokalite a vytvorenie nových pracovných miest. Táto investícia by zároveň pomohla znížiť regionálne rozdiely, a práve to je podľa zákona jedna z kompetencií samosprávneho kraja,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.    

Areál kúpeľovOkrem nových pracovných miest by obnovenie Turzovských kúpeľov pomohlo naštartovať turistický ruch a s tým súvisiace nové podnikateľské aktivity. Súčasný majiteľ požadoval na začiatku jednania sumu 750-tisíc eur. Predniesol viacero znaleckých posudkov, pričom najnižší z nich bol na sume 420-tisíc eur. Košický samosprávny kraj si dal vypracovať vlastný znalecký posudok, ktorý ohodnotil nehnuteľnosť na 346-tisíc eur.

Zámer odkúpiť Turzovské kúpele vznikol v rámci prípravy Integrovanej územnej stratégie (IÚS) Košického kraja. Tento dokument koncentruje všetky projektové zámery na podporu regionálneho rozvoja v programovom období 2021-2027. „Aby bolo možné tieto zámery realizovať, Košický samosprávny kraj k nim potrebuje mať aspoň čiastočný majetkoprávny vzťah. Vďaka tomu, že projekt je zahrnutý do IÚS, na jeho realizáciu bude možné využiť viaczdrojové financovanie, vrátane prostriedkov z eurofondov,“ dodal Trnka.

V rámci zámeru sa ráta s komplexnou obnovou Turzovských kúpeľov. Objekty by mohli slúžiť na kúpeľné a ubytovacie účely, v areáli by sa malo nachádzať aj stravovacie zariadenie.

 Areál kúpeľov„Po tom, čo som sa stal primátorom Gelnice, som roky upozorňoval, že bývalý majiteľ sa o areál nestará a odmieta s nami rokovať. Ľady sa pohli až keď vlani došlo k zmene majiteľa kúpeľov. Spolu s predsedom KSK Rastislavom Trnkom sme s ním začali rokovať o opätovnom odkúpení Turzova do rúk verejnej správy. Som veľmi rád, že sa nám s ním podarilo dohodnúť a 19. februára budú krajskí poslanci rozhodovať o tomto zámere. Na obnove kúpeľov nám veľmi záleží, preto sme spustili aj petíciu za navrátenie areálu do rúk verejnosti, ktorú možno podporiť na www.peticie.com/turzovgelnica,“ povedal primátor mesta Gelnica a poslanec Zastupiteľstva KSK Dušan Tomaško.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.02.2021 14:38
Upravené: 02.02.2022 15:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001