Zasadnutie združenia samosprávnych krajov SK 8

Zasadnutie sa uskutoční dňa 27. júna 2018 o 11.00 hod. v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónca mieru 1, v miestnosti č. 208, Generálska sála, na 2. poschodí.

Predbežný program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie modelu financovania Sekretariátu SK8 (predseda SK8/TTSK)
 3. Rozdelenie programových oblastí (predseda SK8/TTSK)
 4. Spoločné zastúpenie krajov v Bruseli (PSK)
 5. Financovanie výkonu úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (PSK)
 6. Majetkové usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na samosprávne kraje (KSK)
 7. Návrh Memoranda o spolupráci samosprávnych krajov na obnove poškodenej krajiny SR (KSK)
 8. Nominácie zástupcov Združenia SK 8 do Slovenskej delegácie v komisiách EVR regiónov (KSK)
 9. Ambulantná pohotovostná služba (KSK)
 10. Subdodávateľská doložka (KSK)
 11. Rokovanie s predsedom ÚVO M. Hlivákom (terminované na 12:30)
 12. Rôzne

Autor/zdroj: Jozef Viskupič
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.06.2018 15:00
Upravené: 18.01.2019 09:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról