Zapisovateľky a zapisovatelia obvodných volebných komisií KSK zložili sľub

Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa vymenoval zapisovateľov obvodných volebných komisií v jesenných voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Na slávnostnom akte v utorok 15. augusta zložili sľub.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na piate volebné obdobie. Uskutočnia sa v sobotu 4. novembra 2017. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja určilo pre tieto voľby 11 volebných obvodov.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočňujú piatykrát a po štvrtý raz za ich organizáciu a priebeh zodpovedajú samosprávne kraje spolu s úradmi štátnej správy a Štatistickým úradom SR.

„V čase, ktorý predchádza vytvoreniu krajskej a obvodných volebných komisií, budete organizačne a administratívne zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou a priebehom prvého zasadnutia týchto komisií,“ povedal pri slávnostnom sľube Zdenko Trebuľa. „Budete plniť funkciu odborného poradcu príslušnej volebnej komisie. Tá má za povinnosť usmerňovať činnosť okrskových volebných komisií, rozhodovať o sťažnostiach, zisťovať a uverejňovať výsledky volieb. Verím, že prispejete k plynulému a dôstojnému priebehu volieb do samosprávnych krajov.“

Sľub predniesla zapisovateľka Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja Melánia Kolesárová: „Sľubujem na svoju česť, že budem  svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pri tom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“ Všetci zúčastnení ho potvrdili podaním ruky a podpisom.

Zapisovateľky a zapisovatelia obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov KSK na piate volebné obdobie:

Ing. Beáta Cimermannová,
Volebný obvod č.1 - okres  Košice I.,

Mgr. Martin Ištvan,
Volebný obvod č. 2 - okres Košice II.,

Zdenka Mrukviová,
Volebný obvod č. 3 - okres Košice III.,

Ing. Darina Šebeňová,
Volebný obvod č. 4 – okres Košice IV.,

MVDr. Ján Špak,
Volebný obvod č. 5 – okres Košice okolie,

Mgr. Adriana Hennelová,
Volebný obvod č. 6 – okres Gelnica,

JUDr. Gabriela Rákociová,
Volebný obvod č. 7 – okres Michalovce,

Ing. Dana Majorčíková, 
Volebný obvod č. 8 - okres Rožňava,

Ing. Anna Gregušová,
Volebný obvod č. 9 - okres Sobrance,

Mgr. Lívia Klaciková,
Volebný obvod č. 10 - okres Spišská Nová Ves,

Mgr. Beáta Kereštanová,
Volebný obvod č. 11 – okres Trebišov.

Tu nájdete všetky informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017  

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.08.2017 11:30
Upravené: 13.02.2018 12:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001