Zapisovatelia volebných komisií zložili sľub a prevzali si dekréty

Zapisovatelia pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja pre štvrté volebné obdobie zložili sľub a následne si z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu prevzali vymenúvacie dekréty. Začnú sa podieľať na organizačnej a administratívnej príprave župných volieb, budú pôsobiť ako odborní poradcovia príslušných volebných komisií, plniť budú aj ďalšie úlohy vyplývajúce z volebného zákona.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja určilo pre nadchádzajúce voľby, v ktorých sa bude voliť predseda a 57 - členné zastupiteľstvo samosprávneho kraja, 11 volebných obvodov. Zákon č. 303/ 2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov ukladá predsedovi Košického samosprávneho kraja vymenovať zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja a zapisovateľov obvodných volebných komisií.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov pre štvrté volebné obdobie vyhlásil predseda Národnej rady SR. Prvé kolo sa uskutoční 9. novembra a prípadné druhé kolo 23. novembra 2013.

Sľub zapisovateľov predniesla zapisovateľka krajskej volebnej komisie JUDr. Melánia Kolesárová.

Do obvodných volebných komisií boli ako zapisovatelia vymenovaní:

Ing. Beáta Cimermannová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č.1 - okres Košice I.,

Ing. Darina Šebeňová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 2 - okres Košice II.,

Zdenka Mrukviová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 3 - okres Košice III.,

Ing. Marek Mitterpák, zapisovateľ obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 4 – okres Košice IV.,

RNDr. Rozália Horváthová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 5 – okres Košice okolie,

Janka Gőmőryová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 6 – okres Gelnica,

JUDr. Gabriela Rákociová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 7 – okres Michalovce,

Erika Nagypálová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 8 - okres Rožňava,

Ing. Emília Melníková, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 9 - okres Sobrance,

Ing. Júlia Sadová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 10 - okres Spišská Nová Ves,

Mgr. Beáta Kereštanová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie vo Volebnom obvode č. 11 – okres Trebišov.

 

Autor/zdroj: Soňa Jakešová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.07.2013 12:28
Upravené: 08.03.2017 13:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001