Začínajú sa búracie práce a odstraňovanie sutín na moste medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Pre vodičov bude naďalej slúžiť dlhodobá obchádzková trasa, ktorú Košický samosprávny kraj vybudoval v auguste. Na dodatočné osadenie zvodidiel vyčlenila župa 214 000 eur.

Košický samosprávny kraj a zhotoviteľ stavebných prác už majú všetky úradné povolenia, ktoré potrebujú na odstraňovanie sutín poškodeného mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Po tom, čo 11. novembra podpísala Správa ciest KSK zmluvu so zhotoviteľom prác, boli potrebné ešte súhlasné stanoviská Slovenského vodohospodárskeho podniku a Okresného úradu Košice-okolie na sanáciu sutín z rieky Hornád aj odstránenie drevín. „Konkrétne sme potrebovali získať povolenie na vstup do koryta rieky, povolenie na odstránenie spadnutých častí mosta, povolenie na odstránenie siedmich kusov drevín, schválenie povodňového plánu aj súhlas na odstránenie zvyšných častí mosta. Vďaka ochote zainteresovaných subjektov sme získali tieto povolenia do troch týždňov, pričom pri štandardných lehotách by sme to do Vianoc pravdepodobne nestihli,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Po získaní všetkých potrebných povolení a vypracovaní projektu búracích prác zhotoviteľ prebral stavenisko. Vo štvrtok 3. decembra presunul na miesto ťažkú techniku, ktorou odstráni viac ako 200 ton sutín z poškodeného mosta. Najskôr vybuduje prístupovú cestu k rieke Hornád, ktorá je nevyhnutná na vstup mechanizmov do toku rieky. Po odstránení sutín z Hornádu sú naplánované búracie práce a odstraňovanie zvyšných nosníkov.

Búracie práce by mali byť ukončené ešte pred Vianocami. Následne Správa ciest KSK odovzdá stavenisko Okresnému úradu Košice-okolie, ktorý osadí náhradné premostenie. Do jeho osadenia bude vodičom naďalej slúžiť dočasná obchádzková trasa cez osadu Sopotnica. „Táto obchádzková trasa sa nachádza v blízkosti rieky Hornád, kde je zvýšené riziko námrazy. Okrem toho je na nej niekoľko ostrých zákrut. Z tohto dôvodu nie je možné na danom úseku vykonávať zimnú údržbu s veľkými mechanizmami. Správa ciest KSK preto zabezpečila menší traktor s radlicou, ktorý dokáže odhrnúť sneh a vykonať posyp aj v užších a ostrejších úsekoch obchádzkovej trasy. Okrem toho sme v areáli neďalekej župnej Školy v prírode v Kysaku vytvorili dočasný sklad posypového materiálu. Chceme zabezpečiť zimnú údržbu na tejto obchádzkovej trase až do osadenia mostného provizória tak, aby obce Veľká a Malá Lodina neostali počas zimy odrezané od sveta,“ uviedol Trnka.

Správa ciest KSK aktuálne pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na osadenie zvodidiel na tejto obchádzkovej trase. Tie by mali pribudnúť na úseku dlhom približne 1,3 kilometra. Reaguje tak na požiadavku dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie na zabezpečenie obchádzkovej trasy. Verejné obstarávanie by malo byť vyhlásené začiatkom budúceho týždňa. Na dodatočné osadenie zvodidiel a terénne úpravy vyčlenila župa ďalších 214 000 eur.

Rekonštrukcia mosta medzi Veľkou a Malou Lodinou by mala stáť 1 752 000 eur. Nový most nad riekou Hornád by mal byť podľa zmluvy vybudovaný do 300 pracovných dní.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.12.2020 11:23
Upravené: 07.12.2021 17:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001