Začalo sa verejné obstarávanie na dodávateľa geotermálneho vrtu pri Čižaticiach

Ak pôjde všetko podľa plánu, výsledky súťaže na dodávateľa by mal kraj poznať v priebehu leta.

Košický samosprávny kraj začiatkom marca vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa geotermálneho vrtu pri obci Čižatice neďaleko Košíc. Podľa geologických výskumov sa v lokalite  nachádzajú bohaté zásoby termálnej vody. Jej teplota by sa podľa doterajších výskumov mohla pohybovať od 60 do 100 stupňov Celzia.  Na realizáciu vrtu vyčlenilo krajské zastupiteľstvo v roku 2019 zo župného rozpočtu 2 300 000 eur, výsledná cena však bude závisieť od výsledkov z verejného obstarávania. Práce v súvislosti s geotermálnym vrtom výrazne spomalila pandémia nového koronavírusu. Ešte vlani sa začali trhové konzultácie, do ktorých sa zapojili aj zahraničné spoločnosti. Bolo však potrebné aby si miesto realizácie prišli pozrieť aj osobne a stretli sa v jednom čase na rovnakom mieste, čo počas pandémie nebolo možné. Z tohto dôvodu sa proces verejného obstarávania začal realizovať začiatkom marca 2021.

„Vyhlásili sme medzinárodnú súťaž, ktorá by mala trvať zhruba tri mesiace. Veríme, že už v lete budeme poznať dodávateľa tohto vrtu a ak nám v tom nebude nič brániť, rovnako ešte v tomto roku by sa mala začať aj samotná realizácia. Tá odhalí informácie o prietoku a teplote vody, jej chemickom zložení a viac nám povedia aj hydrodynamické skúšky. Od týchto výsledkov sa bude odvíjať aj konkrétne využitie vrtu,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Svoje ponuky môžu dodávatelia predkladať do 5. 4. 2021, pričom dĺžka trvania celej zákazky je stanovená na 180 dní. Uchádzač sa musí preukázať, že disponuje potrebným technickým vybavením ako aj certifikátmi a osvedčeniami. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu  1 944 500 eur bez DPH. Všetky podmienky sú zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490715.
Ak pôjde všetko podľa plánov, Košický samosprávny kraj by chcel s geotermálnym vrtom začať ešte v tomto roku. Následne bude spracovaná štúdia uskutočniteľnosti. 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.03.2021 14:45
Upravené: 02.02.2022 16:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001