Z histórie účelovej budovy múzea

Objekt Východoslovenského múzea v Košiciach je jednou z najstarších samostatne stojacich účelových muzeálnych budov na Slovensku. Postavená bola v rokoch 1898 – 1901 v monumentálnom neorenesančnom slohu (projekt: Arpád a Gejza Jakabovci, realizovala firma Jakab a Michal Répászky).

 

Budova so sebavedomým architektonickým výrazom je dokladom dobrej úrovne miestnych staviteľov a kvality umeleckého remesla na prelome 19. a 20. storočia. Celá stavba je náročne architektonicky vybavená, s početnými doplnkami umeleckého a remeselného charakteru, kamenárskymi prvkami, kovanými zábradliami. Dvojposchodový solitér je doplnený v detailoch jemnou secesiou na obdĺžnikovom pôdoryse, s vysokou manzardovou strechou, s majestátnym centrálnym nástupom.

Prvýkrát sa o výstavbe účelovej budovy múzea začalo uvažovať (biskup Bubics) v roku 1888. Dovtedajšie priestory Hornouhorského muzeálneho spolku, ktorý bol založený pred 140 rokmi (v roku 1872), začali byť pre účely múzea nedostačujúce. Mesto Košice ponúklo zadarmo pozemok na vtedajšom Námestí Františka Jozefa a v roku 1892 založilo základinu na  výstavbu múzea. Komisia v roku 1895 schválila projekt bratov Jakabovcov, ktorých firma, spolu so staviteľom Michalom Répászkym, začala v roku 1898 stavať. Vnútorné úpravy boli ukončené v roku 1901 a prvú expozíciu múzea, z ktorej sa zachoval aj katalóg, sprístupnili 21. júna 1903 (na budúci rok to bude presne 110 rokov).

Vyvážený neorenesančný múzejný palác patrí k dominantám mesta. V tejto budove bola v roku 1921 otvorená kresliarska a grafická škola Eugena Króna (Sokol, Jakoby, Feld atď.). V roku 1928 do záhrady budovy preniesli a tu postavili drevený kostolík z Kožuchoviec, ku ktorému neskôr pribudla zvonica z Ašváne (Mineralnoje – Zakarpatská Ukrajina). K prvému vážnemu stavebnému zásahu došlo v roku 1969, keď v suteréne vybudovali trezorovú miestnosť, v ktorej bola 17. januára 1970 otvorená expozícia Košický zlatý poklad. V roku 2008 deinštalovalo Východoslovenské múzeum všetky expozície, ktoré sa tu nachádzali (Košický zlatý poklad, Peniaze v našich dejinách, Zlatnícke umenie, Ľud - tvorca trvalých hodnôt). Múzeum sa sériou podujatí rozlúčilo s budovou pred začatím komplexnej rekonštrukcie a prestavby.

Viac o architektoch a staviteľoch bratoch Jakabovcoch nájdete na

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jakabovci

Viac o zakladateľovi Hornouhorského muzeálneho spolku nájdete na

http://sk.wikipedia.org/wiki/Imrich_Henszlmann

Viac o významnom riaditeľovi múzea Josefovi Polákovi nájdete na

http://www.holocaust.cz/cz2/resources/ros_chodes/2006/03/polak

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2012 12:00
Upravené: 07.03.2017 11:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine