Workshop o efektívnom prezentovaní podnikateľského nápadu

Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Úrade Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Národným podnikateľským centrom (NPC) pre Košický kraj organizujú workshop pre potenciálnych mladých podnikateľov.

Počas praktického workshopu sa účastníci dozvedia ako si pripraviť efektívnu prezentáciu svojho podnikateľského nápadu, ako rozvíjať prezentačné zručnosti a získať istotu pri vystupovaní v roli podnikateľa.

Workshop je určený študentom, ktorí zvažujú podnikanie ako kariérnu voľbu.

O lektorovi:
Workshop bude viesť skúsený školiteľ s viac ako 10 ročnou praxou v oblasti neformálneho vzdelávania a práce s mládežou - Ľuboš Marcinek, ktorý má bohaté skúsenosti z práce na mnohých projektoch (v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja, Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže na Národných projektoch Komprax a PRAKTIK a mnohých ďalších).

Kedy?
20. marec, 10:00 – 12:00 h.

Kde?
Divízna budova Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zasadacia miestnosť č. 310 (najvyššie poschodie).

Registračný formulár nájdete TU.

Uzávierka registrácií: najneskôr do 19. marca 2018

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Účasť na workshope je bezplatná.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2018 07:47
Upravené: 16.01.2019 19:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról