Vzácne dokumenty z 18. storočia obohatili fond knižnice Jána Bocatia

Vzácne historické dokumenty z obdobia od 18. do začiatku 20. storočia obohatili fond regionálneho oddelenia Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB).

Medirytina Košíc vydaná Gabrielom Bodenehrom v Augsburgu okolo roku 1720Odborníci z knižnice ich objavili v zahraničných antikvariátoch. „Kúpu vzácnych historický dokumentov zrealizovala knižnica vďaka mimoriadnemu účelovému príspevku z Košického samosprávneho kraja vo výške 2-tisíc eur. Knižnica nakúpila celkom päťdesiat nových dokumentov v latinskom, maďarskom, nemeckom a českom jazyku. Našim cieľom je nielen zabezpečovať priestorové a finančné podmienky na činnosť múzeí, galérií, či knižníc, ale snažíme sa rozhýbať a skvalitniť aj akvizičný proces a zhodnotiť zbierkový fond,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Historické dokumenty súvisia s dianím v Košiciach a na východnom Slovensku. Väčšina z nich bola vydaná v Košiciach, ďalšie sa týkajú pôsobenia významných osobností. 

Predpis o získaní plnomocných odpustkov z roku 1826Vo fonde VKJB pribudlo zobrazenie Košíc na medirytine vydanej Gabrielom Bodenehrom v Augsburgu okolo roku 1720. V nemeckom popise sa spomína, že Košice sú jedným z najlepších miest Horného Uhorska, ktoré v roku 1685 obliehala a dobyla cisárska armáda.

Najpočetnejšiu skupinu tvoria príležitostné tlače. Tie sa v minulosti vydávali pri významných udalostiach, najmä vo forme oslavnej básne či reči. „Cenná je pre nás najmä ich faktografická hodnota, no často aj umelecké prevedenie,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Novozískané tlače sú významným prameňom k poznaniu cirkevných dejín Košíc a regiónu. Vo fonde knižnice pribudol predpis o získaní plnomocných odpustkov z roku 1826 vydaný košickým biskupstvom pri príležitosti jubilejného roka.

Felső Magyar Országi Minerva (titulný list)Medzi historickými dokumentmi pribudli aj oslavné básne vydané pri príležitosti menovania prvého košického biskupa Ondreja Szabóa z roku 1804, ale i ďalšie, pochádzajúce z obdobia jeho pôsobenia v Košiciach až po oznámenie o jeho úmrtí v roku 1819. „Tieto tlače mapujú celé jeho biskupské pôsobenie v Košiciach a poskytujú nám dôležité informácie o jeho živote,“ povedala vedúca regionálneho oddelenia VKJB Erika Palágyiová. Dodala, že podobnej úcte sa dostalo i jeho nástupcovi Štefanovi Csechovi, ktorý na biskupský stolec nastúpil v roku 1821.

Cenným prírastkom je i niekoľko zväzkov kultúrno-literárneho časopisu Felső Magyar Országi Minerva, ktorý od roku 1825 vychádzal v Košiciach.

Všetky novozískané dokumenty sú prístupné k prezenčnému štúdiu na regionálnom oddelení Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Autor/zdroj: Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.02.2019 13:00
Upravené: 26.07.2021 09:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine