Výzva na projekty špecializovaného sociálneho poradenstva

Košický samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji na roky 2018-2019.

Cieľom výzvy je vytvoriť novú optimálnu sieť so zvýšeným počtom špecializovaných poradcov v porovnaní s rokmi 2016 – 2017 s dôrazom na inovatívny a kreatívny prístup v poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva jednotlivým špecificky zadefinovaným cieľovým skupinám.

Dátum uzavretia výzvy je 29. septembra 2017

Tu nájdete text výzvy so všetkými podrobnosťami, vrátane oprávnených cieľových skupín, požiadaviek na žiadateľa, kritérií výberu špecializovaných poradcov, postupu pri predkladaní, povinných príloh a projektového formulára.

 

Autor/zdroj: odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.09.2017 10:00
Upravené: 23.12.2021 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001