Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Ministerstvo vnútra SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na podporu projektov v roku 2014 vyčlenili 620 tisíc €. Po prvý krát je možné získať podporu aj na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.

Projekty podané v rámci výzvy by mali riešiť kľúčové problémy v rómskych komunitách, za ktoré sú považované predškolské vzdelávanie, bývanie a vytváranie pracovných miest. Medzi podporované aktivity v rámci výzvy v roku 2014 patrí:

  • údržba, oprava, rekonštrukcia a projektová dokumentácia materských škôl a základných škôl, materiálne vybavenie a  vnútorné dovybavenie materských škôl a základných škôl;
  • podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách;
  • údržba, oprava a rekonštrukcia komunitných centier, projektová dokumentácia, a materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie komunitných centier;
  • nákup technológií, technického vybavenia a chovných zvierat na vytvorenie pracovných miest;
  • podpora výstavby nových obecných nájomných bytov, v bytových domoch a rodinných domoch, v obciach s rómskym osídlením, za zapojenia príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do výstavby(formou pomoci a svojpomoci);
  • podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých sa nachádzajú obydlia marginalizovaných rómskych komunít;
  • zhotovenie projektovej dokumentácie k bytom nižšieho štandardu.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá spĺňajúce podmienky výzvy. Oprávnení žiadatelia môžu posielať žiadosti do 14. apríla 2014. Celé znenie výzvy je dostupné na stránke Ministerstva vnútra SR.

 

Autor/zdroj: Viktor Klik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.03.2014 06:00
Upravené: 09.03.2017 13:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001