Vyskúšajte, kadiaľ pôjde EuroVelo 11

Cez východné Slovensko bude prechádzať medzinárodná severojužná cyklomagistrála EuroVelo č. 11, ktorá spojí najsevernejší bod Škandinávie Nordkap v Nórsku s Aténami v Grécku. Cez strednú Európu trasa spojí Varšavu, Prešov, Košice a Miškolc. Ide o najväčší cyklistický zámer na Slovensku, ktorý sa postupne buduje. O tom, čo je v projekte naplánované, kedy, kde a ako sa bude stavať, informuje propagačná cyklojazda, ktorá sa uskutoční od stredy 19. apríla do piatku 21. apríla 2017. 

Propagačnú cyklojazdu EuroVelo 11 v rámci projektu „Bicyklom aj za hranice“ pripravil Košický samosprávny kraj a jeho partneri na území Košického a Prešovského kraja a Zakarpatskej Ukrajiny. Technicky a organizačne ju zabezpečuje Prešovská bicyklová skupina Kostitras. Projekt „Bicyklom aj za hranice“ je financovaný z  Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Propagačná cyklojazda EuroVelo 11 Tour 2017 je oficiálnym predstavením medzinárodnej cyklomagistrály pre verejnosť. Naplánovaná je do troch etáp. Každá z nich je otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo nové. Pridať sa môžu vždy na začiatku trasy na týchto miestach a v týchto časoch:     

 1. etapa 19.  apríla (streda) - cyklojazda po navrhovanom úseku so zastávkami pri navrhovaných technických opatreniach (mosty, oporné múry)
  Štart: 14.00 Mestský úrad Lipany
  Trasa: Lipany – Krivany – Lipany.
  Predpokladaná dĺžka: 14 km
 2. etapa 20. apríla (štvrtok) - cyklojazda po navrhovanom úseku so zastávkami pri navrhovaných technických opatreniach (cyklistické cestičky, lávky pre cyklistov, cyklisti v hlavnom dopravnom priestore)
  Štart: 9.00 - pred hotelom Trója Lipany
  Trasa: Lipany - Sabinov – Prešov.
  Predpokladaná dĺžka: 37 km. Presun do Košíc.
 3. etapa 21. apríla (piatok) - cyklojazda po navrhovanom úseku so zastávkami pri navrhovaných technických opatreniach (cyklistické cestičky, lávky pre cyklistov, cyklisti v hlavnom dopravnom priestore)
  Štart: 9.00 - pred Úradom Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1
  Trasa: Košice - Nižná Myšľa - Trstené pri Hornáde
  Predpokladaná dĺžka: 27 km.

„Počas cyklojazdy chceme cyklistom, ale aj obyvateľom regiónu, zástupcom miestnych samospráv a ďalším záujemcom ukázať navrhované opatrenia na diaľkovej medzinárodnej cyklotrase EuroVelo 11, ktorá by mala prispieť k rozvoju v cestovnom ruchu, ale ponúknuť aj každodennú ekologickú alternatívu mobility pre miestnych obyvateľov,“ približuje projekt  krajská cyklokoordinátorka Košického samosprávneho kraja Adriana Šebešová.

EuroVelo 11 aj cez Košice

EuroVelo je medzinárodná sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie na celom kontinente a je zaradená do hlavných dopravných koridorov v Európe. Sieť sa buduje od roku 1993, jej celková plánovaná dĺžka je okolo 70 tisíc kilometrov. Európska cyklistická federácia, ktorá je garantom projektu od roku 1995.

Cez územie východného Slovenska je naplánovaná časť tzv. Východoeurópskej cesty EuroVelo 11. Na trase dlhej šesťtisíc kilometrov spojí najsevernejší bod Škandinávie s gréckymi Aténami. Prechádza z pobaltských štáty cez východné Poľsko, východné Slovensko a východné Maďarsko na južný Balkán. Košický samosprávny kraj zaradil cyklotrasu EuroVelo 11 do prioritných zámerov na podporu rozvoja cestovného ruchu. Okrem denného využitia na dopravu, šport či rekreáciu bude trasa nadväzovať na vzdialenejšie cezhraničné turistické ciele do Maďarska či Poľska.

Dĺžka trasy EuroVelo 11 cez územie Slovenska je 200 km.  EuroVelo 11 vstupuje na územie Slovenska v Prešovskom kraji cez hraničný priechod Mníšek nad Popradom a pokračuje cez mestá Stará Ľubovňa, Lipany, Sabinov a Prešov do Košíc. Do Košického kraja by mala trasa EuroVelo vstúpiť dvakrát. Prvým vstupným bodom je kataster obce Obišovce a druhým začiatok katastra obce Budimír vedľa cesty I. triedy č. 68. Odtiaľto pokračuje smerom na Družstevnú pri Hornáde a Košice (šesť mestských častí), obce Kokšov – Bakša, Nižná Myšľa, Ždaňa, Čaňa, Gyňov, Trstené pri Hornáde. Trasa kopíruje koryto rieky Hornád a pri obci Trstené pri Hornáde vstupuje do Maďarska.

Aktuálne je na trase cyklomagistrály v Košickom samosprávnom kraji zrealizovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v katastroch obcí Družstevná pri Hornáde (2015), Kokšov - Bakša (2016), Nižná Myšľa (2016) a Čaňa (2015). Na týchto úsekoch sa pripravujú územné konania. Aktuálne sa realizuje projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v katastri obce Ždaňa. Zrealizovaná je už projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na úseku Košice – Sídlisko nad Jazerom – premostenie Myslavského potoka (2015). Pokračujú jednotlivé územné konania a pripravujú sa stavebné konania. Ide o čiastkové procesy na územiach jednotlivých miestnych samospráv, ktoré koordinuje krajská samospráva. Pripravujú sa projekty na podanie žiadosti o finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Ukončenie celej trasy sa predpokladá v rokoch 2022 - 2025.

Podrobnejšie informácie o EuroVelo 11 nájdete v informačnom letáku

Tu nájdete informácie o úvodnej konferencii Bicyklom aj za hranice 

Zaujímavé prezentácie z úvodnej konferencie Bicyklom aj za hranice venované napríklad problematike majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, spôsobu vedenia cyklistov v dopravnom priestore či doplnkovej infraštruktúre.

Súčasťou projektu Bicyklom aj za hranice bol tiež seminár o budovaní cyklistických trás.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.04.2017 13:00
Upravené: 20.12.2021 17:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001