Výpadok daňových príjmov kraja oproti schválenému rozpočtu v roku 2020 sa vyšplhal na 3,5 milióna eur

Krajskí poslanci prerokovali na aprílovom zastupiteľstve Záverečný účet KSK za minulý rok a schválili aj prvú úpravu rozpočtu.

Košický samosprávny kraj v roku 2020 hospodáril s príjmami vo výške 282 miliónov eur a realizoval výdavky vo výške 219 miliónov eur. Výsledok hospodárenia kraja vrátane finančných operácií predstavuje 63 620 000 eur. V rámci Záverečného účtu KSK za rok 2020 prerokovali poslanci aj výpadok daňových príjmov kraja z dôvodu pandémie COVID-19. Oproti schválenému rozpočtu predstavoval tento výpadok 3 400 000 eur. Košický samosprávny kraj hospodáril v minulom roku s prebytkom vo výške takmer 35 miliónov eur. Príjmy vrátane príjmových finančných operácií boli plnené na úrovni 84 percent a výdavky na úrovni 65 percent.

Za rok 2020 sa zvýšila zadlženosť kraja takmer o 10 percent. Konkrétne, kým v roku 2019 bola zadlženosť kraja vo výške 40 620 000 eur a predstavovala 20,40 percent, za rok 2020 je to 64 990 000 eur a predstavuje 29,72 percent. Pod vyššiu zadlženosť sa podpísali najmä dve návratné finančné výpomoci (NFV) Ministerstva financií SR. V minulom roku získal kraj NFV vo výške 7 miliónov eur, a to na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Ďalšiu NFV získala župa vo výške 20 miliónov eur na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opráv majetku a investícií do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja.

Krajskí poslanci na svojom 24. zasadnutí v pondelok 26. apríla schválili aj prvú úpravu krajského rozpočtu. Najdôležitejším bodom v rámci tejto úpravy sú výdavky kraja na zriadenie a prevádzku veľkokapacitného očkovacieho centra na SOŠ Ostrovského v Košiciach vo výške 928 000 €. Tieto výdavky by malo kraju v budúcnosti refundovať Ministerstvo zdravotníctva SR.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 26.04.2021 11:58
Upravené: 26.04.2021 12:00

Interreg Terra incognita Via Carpatia

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról