Východoslovenská galéria predstaví nové umelecké diela vo svojich zbierkach

Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na tlačovú besedu pri príležitosti otvorenia výstavy 7140+ Nové akvizície v zbierke VSG, ktorá sa bude konať dňa 20. 2. 2020 o 10.00 vo Východoslovenskej galérii, na Hlavnej 27 v Košiciach.

Otvorenie výstavy: 20. 2. 2020, trvanie výstavy: 21. 2 . 2020 – 31. 5. 2020
kurátori: Miroslav Kleban, Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

V rokoch 2015 až 2020 získala Východoslovenská galéria do svojich zbierok desiatky nových kvalitných diel regionálneho, ale aj stredoeurópskeho významu. Významne tak doplnila svoj aktuálny zbierkový fond, ktorý vypovedá o súčasnosti a minulosti výtvarného života na východnom Slovensku s presahom do stredoeurópskeho priestoru. Nové prírastky do zbierok galéria predstaví v rámci výstavy 7140+, ktorej názov vypovedá o počte umeleckých diel nachádzajúcich sa v jej zbierkovom fonde.  

„Košický samosprávny kraj sa snaží rozširovať zbierkové fondy vo svojich kultúrnych zariadeniach. V jeseni minulého roka pribudli v župných knižniciach, múzeách a galériách zbierky a knihy za vyše 150 000 eur. Mnohé z nich využívajú moderné interaktívne prvky, ktoré dokážu osloviť mladých ľudí, pravidelných návštevníkov aj zahraničných turistov. Finančnú injekciu na nákup nových zbierkových predmetov dostala aj Východoslovenská galéria Košice. So systematickejšou podporou sme začali ešte v roku 2018, pričom na nákup akvizícií umeleckých diel bolo doteraz vyčlenených 30 000 eur. Verím, že aj tieto nové zbierkové predmety sa podpíšu pod zvýšenú návštevnosť galérie a obohatia jej zbierkový fond,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Výstava  verejnosti predstaví výsledok práce odborného tímu galérie, ktorý výskumom ťažiskových tém zbierkového fondu systematicky vybudoval kolekciu nových akvizícií. V rokoch 2015 až 2020 bolo získaných do zbierok galérie celkovo  207 diel, z ktorých je vystavený tento reprezentatívny výber. Ide o odbornú prácu pre návštevníka bežne neprístupnú a neviditeľnú. Predstaviť jej výsledok verejnosti znamená zhodnotiť niekoľko rokov výskumu, komunikácie a práce v teréne. 

Výstava predstavuje rôznorodý celok od umenia 19. storočia až po súčasnosť. Diela sú inštalované nezávisle na chronologickom poradí, výtvarnej technike či štýlovom zaradení. Ich vystavenie v spoločnom celku je výpoveďou o ich kompaktnej identite (aj napriek odlišnostiam) ako nedielnej súčasti jedného zbierkového fondu.

Zbierkový fond galérie sa zameriava na štyri ťažiskové okruhy – umenie 19. storočia, medzivojnové obdobie, najmä avantgardné presahy Košickej moderny, povojnové umenie a najnovším okruhom je súčasné umenie. Akvizičná stratégia galérie sa sústreďuje na dopĺňanie autorských kolekcií najvýznamnejších umelcov zbierky a rovnako tak aj na dopĺňanie jednotlivých jej tematických súborov. Galéria diela získala najmä kúpou, ale tiež darom a prevodom.

Nadobudnuté diela dopĺňajú a obohacujú všetky hlavné okruhy zbierky. Dôležitým faktorom v akvizičnom procese bolo vytvorenie nového ťažiskového okruhu, ktorým sú diela súčasného umenia. Vytvárajú doteraz absentujúci súbor tvorby súčasných umelcov nultej generácie.
Nákup nových akvizícií podporili Košický samosprávny kraj a Fond na podporu umenia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.02.2020 10:20
Upravené: 28.07.2021 09:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine