Východoslovenská galéria od februára s novou riaditeľkou

Od 1. februára povedie Východoslovenskú galériu v Košiciach nová riaditeľka Dorota Kenderová. Jednomyseľne o tom rozhodli poslanci Zastupiteľstva KSK na decembrovom rokovaní.

VSGNávrh vzišiel z konkurzného konania, do ktorého sa prihlásilo 11 uchádzačov. Sedem z nich splnilo všetky kritériá stanovené v konkurzných podmienkach. Členmi konkurznej komisie boli podpredseda KSK Emil Ďurovčík, riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát, predsedníčka kultúrnej komisie Zastupiteľstva KSK Renáta Lenártová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Jana Kovácsová a riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Pri hodnotení uchádzačov sa členovia komisie zamerali predovšetkým na prezentáciu ich koncepčných zámerov a rozvojových programov a ich potenciál podieľať sa na kvalitatívnom rozvoji Východoslovenskej galérie v ďalšom období.

Nová riaditeľka VSGDorota Kenderová má 34 rokov. Pôsobí ako odborná asistentka na katedre intermédií na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, ktorej je aj absolventkou. V roku 2003 bola spoluzakladateľkou a neskôr riaditeľkou a kurátorkou nonprofitovej galérie Hit v Bratislave. Podľa názoru konkurznej komisie má požadované osobnostné predpoklady a odborné skúsenosti z práce v oblasti organizovania umeleckých aktivít a projektov, ktoré chce využiť pre kvalitný výkon organizátorskej a riadiacej práce vo funkcii riaditeľky Východoslovenskej galérie v Košiciach.

„Slabiny Východoslovenskej galérie vidím najmä v tom, že neexistuje prehľadná dramaturgia dvoch budov, chýba stála expozícia najvzácnejších zbierok výtvarného umenia obdobia Košickej moderny. Mojim cieľom je vytvoriť jasnú dramaturgiu a stabilizovať kolektív. Na základe skúseností z vedenia bratislavskej galérie by som chcela priniesť bohatý networking, prepájanie slovenských aj medzinárodných inštitúcií. Chcem, aby fungovala spolupráca a posunula galériu ďalej,“ povedala Dorota Kenderová pred poslancami.

Nová riaditeľka Dorota Kenderová nahradí bývalého riaditeľa Martina Račka, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie k 30. marcu tohto roka. Na základe rozhodnutia predsedu KSK bol od 1. apríla 2015 vedením Východoslovenskej galérie v Košiciach poverený Milan Biath, odborný zamestnanec Odboru kultúry a CR zodpovedný za úsek múzeí a galérií.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.12.2015 13:00
Upravené: 18.06.2021 11:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001