Východniari rozhodujú o projektoch, ktoré podporí kraj

Verejnosť môže od pondelka 6. decembra  hlasovať za 3 návrhy zamerané na rozvoj športovej infraštruktúry v kraji.

Prvýkrát v histórii Košického samosprávneho kraja občania rozhodujú o tom, kam poputujú verejné peniaze. V tomto roku už župa poskytla dotácie na základe nových pravidiel v rámci výziev. Teraz prichádza s novinkou, ktorá do rozhodovania zapája aj verejnosť. Tá bude môcť  hlasovať od 6. do 20. decembra za 10 návrhov, ktoré predložili samosprávy, neziskové či  občianske združenia. Hlasovací formulár nájdu na webovej stránke https://rozhybanykraj.hlasobcanov.sk/, na ktorej je zverejnený spôsob hlasovania a podrobné informácie o jednotlivých projektoch, ktoré posudzovala odborná komisia.

„Jedným z cieľov participatívneho rozpočtu je spolupracovať s obyvateľmi nášho kraja, počúvať ich a zrealizovať také aktivity, ktoré chcú mať vo svojej obci či meste. Preto sme sa rozhodli, že suma 100-tisíc eur z krajskej kasy poputuje na projekty, ktoré si vyberú samotní obyvatelia. V rámci participatívneho rozpočtu podporíme projekty v rámci športovej infraštruktúry. Nové možnosti na šport tak pribudnú aj v miestach, kde doteraz chýbali alebo sa im nevenovala dostatočná pozornosť. Nehovoriac o tom, že zapojenie verejnosti do rozhodovania o použití verejných peňazí prispieva k zvýšeniu transparentnosti,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zadať hlas je potrebné trom projektom, podľa vlastných preferencií. Hlasujúci, ktorý má viac ako 15 rokov sa na vyššie spomenutej stránke verifikuje kódom, ktorý mu príde v  SMS správe na číslo, ktoré zadá do formulára. Zapojiť sa je možné z akéhokoľvek slovenského telefónneho čísla, a to len raz. Po ukončení hlasovania budú projekty  automaticky zverejnené. Podporené budú tie s najvyšším počtom hlasov v závislosti od vyčerpania stanoveného rozpočtu 100-tisíc eur. To, koľko projektov bude vo finále podporených, bude závisieť od ich plánovanej hodnoty. Realizácia úspešných návrhov by mala prebiehať v budúcom roku.

Participatívny rozpočet vo všeobecnosti patrí k jedným z najefektívnejších demokratických nástrojov. „Jeho zavedenie nám odporúčal aj Protikorupčný audit, ktorý na Úrade Košického samosprávneho kraja v roku 2019 realizovala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko. Týmto krokom preto napĺňame aj záväzok transparentne prerozdeľovať verejné prostriedky a počúvať občanov v tom, aké projekty by mala župa zrealizovať,“ dodal R. Trnka.

Projekty, za ktoré môže verejnosť hlasovať:

Obec  Sokoľ – fitnessworkoutové ihrisko v obci Sokoľ

Projekt sa rozhodli realizovať so zámerom vybudovať v centre obce malú oddychovú zónu pre všetky vekové kategórie. Súčasťou oddychovej zóny by mali byť aj fitnessworkoutové prvky.

Občania sídliska KVP – Športujme moderne

Žiadateľ plánuje doplniť už existujúce športovisko o revolučný multifunkčný športový prvok „TeqOne stôl“, ktorý bude voľne prístupný pre verejnosť a bude motivovať obyvateľov k novému spôsobu využitia populárnych športov ako futbal, volejbal, tenis,stolný tenis, hádzaná.

Športový klub Zemplín Michalovce - oddiel Judo, o.z. – Modernizácia posilňovne pre džudistov

Prostredníctvom projektu sa zabezpečí nákup nového vybavenia posilňovne, ktorá bude slúžiť na zlepšenie tréningových podmienok členov klubu a prispeje k zlepšeniu fyzického potenciálu športovcov.

Futbalový klub Spišská Nová Ves – TRÁVA namiesto starej ŠKVARY

FK Spišská Nová Ves je futbalový klub s veľkou detskou a mládežníckou základňou, chýba im však dostatok tréningových plôch. V areáli terajšieho futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi chcú vytvoriť ďalšie tréningové plochy.

KoryoTaekwondo Slávia UPJŠ Košice – Rekonštrukcia a obnova sociálneho zázemia telocvične

Počas letných prázdnin  by chceli  za  pomoci dobrovoľníkov, Košického samosprávneho kraja  a klubu zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení v priestoroch výmenníkovej stanice kde sídli športový klub. Prioritou je nové sociálne zariadenie pre mužov, ženy a personál.

AgroDiSCo s.r.o. – Westernové jazdenie na ďalekom východe

Prístavbou nových dielov k jazdeckej Aréne chcú zlepšiť jej podmienky a vybavenie a čo najefektívnejšie ich  použiť a zužitkovať pri jazdeckom športe. Zároveň chcú poskytnúť priestor na odpočinok a sfunkčniť jazero na člnkovanie.

FLM s.r.o. – Vybudovanie vzduchotechniky s rekuperáciou v šatniach zimného štadióna Aréna Sršňov

Modernizácia zimného štadióna Aréna Sršňov spočíva vo vybudovaní vzduchotechniky (s rekuperáciou tepla). Snahou je zvýšiť kvalitatívnu úroveň vzduchu vo vytypovaných šatniach, ktoré sú využívané nielen mládežníckym hokejovým klubom, ale aj širokou verejnosťou.

Centrum voľného času Gelnica – Športové aktivity - všetci spolu

Areál CVČ Gelnica má záhradu, ktorá ponúka verejnosti rôzne možnosti oddychu, športu a aktivít. Projekt bude riešiť terénne úpravy, doplnenie prvkov, vybavenie ihriska. Chceli by realizovať športové aktivity-hru bez bariér-petang, ping-pongové turnaje a iné.

Mesto v pohybe – Rekonštrukcia športového areálu kúpaliska a dopravného ihriska v Rožňave

Rekonštrukcia mini golfového ihriska a tenisového kurtu  v športovom areáli kúpaliska a dopravného ihriska v Rožňave.

ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže – Bezbarierová dvorana plná športu a voľnočasových aktivít

Premena starého nádvoria na modernú športovú plochu pre aktívne trávenie voľného času detí, mládeže, dospelých a seniorov. Profesionálny povrch z mäkčených kaučukových zmesí nahradí už nefunkčnú vymývanú betónovú dlažbu nevhodnú na pohybové aktivity a šport.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 06.12.2021 12:04
Upravené: 02.02.2022 17:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001