Výberové konania na riaditeľov župných organizácií sledovala verejnosť online

Zástupcovia Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK), Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a poslanci Zastupiteľstva KSK vyberali v utorok, 11. februára nových riaditeľov do deviatich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Do výberového konania sa prihlásilo 28 uchádzačov.

Úrad Košického samosprávneho kraja sa po vzore verejného vypočutia na vedúcich svojich odborov snažil zapojiť verejnosť aj do výberových konaní na riaditeľov krajských zariadení. Ústnu časť mohla verejnosť sledovať online. Župa týmto spôsobom napĺňa záväzok prijímať protikorupčné opatrenia. „Chceme, aby voľba riaditeľov našich zariadení prebehla transparentne a aby nebola žiadna pochybnosť o úspešnom uchádzačovi. Každý preto mohol ústnu časť výberových konaní sledovať naživo cez webovú stránku kraja a youtube kanál. Prostredníctvom aplikácie sli.do mohli diváci položiť kandidátom otázky a tak sa presvedčiť o ich odbornosti. Do vedúcich pozícií župných zariadení chceme obsadiť odborne vzdelaných ľudí, ktorí budú kompetentní riadiť a rozvíjať naše organizácie,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Kraj vyberal riaditeľov deviatich župných organizácií: IDEA – Domov sociálnych služieb Prakovce, HARMONIA  - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov Strážske, LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Trebišov, ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou, LÚČ -  Domov sociálnych služieb Šemša, Spišské osvetové stredisko SNV, Zemplínske múzeum Michalovce, Hvezdáreň v Michalovciach a Správa majetku KSK.

Výberové konanie pozostávalo z dvoch častí. Záujemcovia najskôr absolvovali písomný test a v prípade, ak dosiahli aspoň  70 percent, postúpili do ústnej časti. Každý uchádzač mal 25 minút na to, aby odprezentoval svoju víziu či napredovanie organizácie.

Výberová komisia v zmysle platnej legislatívy vyberie do vedúcej pozície úspešného uchádzača s najvyšším počtom bodov do 10 dní. Záverečné slovo bude mať krajské zastupiteľstvo. O schválení kandidátov, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov, rozhodnú poslanci na najbližšom rokovaní 24. februára.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.02.2020 14:29
Upravené: 18.01.2021 16:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine