Výberová komisia otvorila obálky

V stredu 7. júna sa na Správe ciest KSK uskutočnilo otváranie obálok s cenovými ponukami v procese verejného obstarávania na  odstránenie havarijného stavu a rekonštrukciu mosta II/547 020 Ružín.

Proces pokračuje vyhodnocovaním ponúk podľa § 53 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Vyhodnotenie ponúk zatiaľ nie je ukončené.  

Podľa  § 53 ods. 11 verejný obstarávateľ nesmie poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.06.2017 15:00
Upravené: 06.12.2021 15:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001