Vieme byť energeticky SMART?

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Europe Direct Košice a so spoločnosťou RegioEnergy n.o., Prešov usporiadal 18. júna workshop, zameraný na dva problémové okruhy - možnosti financovania prípravy a realizácie projektov znižovania energetickej spotreby verejných budov a na prezentáciu najmodernejších technologických zariadení a postupov v sektore energetickej efektívnosti. Workshop, ktorý sa konal v priestoroch košického hotela Yasmin, bol určený predovšetkým pre zástupcov miest a obcí, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, pre mimovládne neziskové organizácie, ale pre aj odbornú a laickú verejnosť na území Košického kraja.

Podujatie s názvom „Vieme byť energeticky SMART?“ sa uskutočnilo pod záštitou Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja. Workshop bol súčasťou každoročnej kampane Európskej komisie pod názvom „Energy Days 2019“ a bol spojený s úvodnou konferenciou projektu ENPAUS (energie-participácia-úspory), na ktorom - popri RegioEnergy n.o., Prešov - participuje aj Košický samosprávny kraj ako hlavný partner projektu.

Viac než 60 účastníkov si vypočulo informácie o projekte ENPAUS, o skúsenostiach s verejným obstarávaním energie, o možnostiach využitia garantovanej energetickej služby, o modernom verejnom osvetlení, o aplikácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a o najnovších výzvach v rámci fondov Európskej únie.  

Po ukončení bloku prednášok sa uskutočnila diskusia, v rámci ktorej rezonovala najmä téma EPC – financovania projektov z dosiahnutých úspor energie, ktoré sú nezávislé od zdrojov Európskej únie.

Autor/zdroj: Oddelenie energetiky Úradu KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2019 10:00
Upravené: 29.01.2020 11:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001