Verejné ocenenia prevzali osobnosti Košického kraja

Na Slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK v piatok 24. októbra 2014 v Štátnom divadle v Košiciach odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy 17 jednotlivcom a piatim kolektívom.

Cenu Košického samosprávneho kraja prevzali:
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, kolektív zamestnancov
Mgr. Henrieta Farkašová a Mgr. Natália Šubrtová, reprezentantky SR v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých
József Havasi, dirigent speváckeho zboru CSERMELY
Ján Kozák, tréner slovenskej futbalovej reprezentácie
Ing. Vladimír Sekela, múzejník z Michaloviec

Cenu predsedu KSK získali
Július Kánássy, legenda slovenského a košického futbalu
PhDr. Pavol Mutafov, predseda Slovenského zväzu vzpierania
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., vysokoškolský pedagóg v odbore štátne právo
MUDr. František Samsely, odborný lekár, fyzioterapeut
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice – Šaca

Plaketu predsedu KSK prevzali
RNDr. Marta Brúderová, funkcionárka Vsl. stolnotenisového zväzu
Vendelín Fogaraš, viceprezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., vysokoškolský pedagóg, literárny vedec
Hasičská dychová hudba, Košice
Pavel Hric, starosta obce Jablonov nad Turňou
Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., významný slovenský lekár – psychiater
Klub silového trojboja, J. P. – Stav – Herkules Rožňava
Ing. Štefan Korpa, tréner vzpieračských talentov
Antónia Mihaliková, zbormajsterka zo Sobraniec
Občianske združenie Rovás so sídlom v Košiciach
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., odborník v biomedicínskom inžinierstve

V roku 2014 prevzalo Cenu KSK päť jednotlivcov a jeden kolektív. Druhým najvyšším ocenením je Cena predsedu KSK, ktorú získali štyria jednotlivci a jeden kolektív. Plaketu predsedu KSK odovzdal Zdenko Trebuľa ôsmim jednotlivcom a trom kolektívom.

OceneníCenu KSK predstavuje medaila zobrazujúca erb KSK, súčasťou je certifikát a finančný dar vo výške 665 €. Ďalším verejným ocenením je Cena predsedu KSK, ktorej súčasťou je finančný dar vo výške 335 €. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák venoval svoj finančný dar prvému súkromnému detskému domovu v Košiciach – Barci.

Verejné ocenenie Cena Košického samosprávneho kraja sa udeľuje podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK jedenkrát ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Ocenené kolektívy a osobnosti vybrala a odporúčala zastupiteľstvu komisia na udelenie verejného ocenenia zložená z predsedov komisií zastupiteľstva a predsedov poslaneckých klubov.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.10.2014 16:00
Upravené: 12.03.2017 19:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001