Verejné ocenenia pre 15 jednotlivcov a 7 kolektívov z Košického kraja

Na Slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK v piatok 27. novembra 2015 v Štátnom divadle v Košiciach odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy 15 jednotlivcom a siedmim kolektívom.

Ocenení spoločne s predsedom KSKVerejné ocenenie Cena Košického samosprávneho kraja sa udeľuje podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK jedenkrát ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Ocenené kolektívy a osobnosti vybrala a odporúčala zastupiteľstvu komisia na udelenie verejného ocenenia zložená z predsedov komisií zastupiteľstva a predsedov poslaneckých klubov. V roku 2015 prevezmú Cenu KSK traja jednotlivcov a dva kolektívy. Druhým najvyšším ocenením je Cena predsedu KSK, ktorú získajú rovnako traja jednotlivci a dva kolektívy. Plaketu predsedu KSK odovzdá Zdenko Trebuľa deviatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Cenu KSK prevzali riaditeľ Domova sociálnych služieb Domovina, n. o. v Žehre – Hodkovciach Juraj Beňa, starosta obce Kechnec Jozef Konkoly, poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková, Štátne divadlo Košice založené v roku 1945 a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Cenu predsedu KSK za rok 2015 získali reprezentant SR v naturálnej kulturistike Jozef Bomba, zakladateľ Klubu slovenských turistov v Margecanoch Jozef Halcin, vedúca oddelenia školstva na Magistráte mesta Košice Mária Kavečanská, kolektív autorov publikácie Lexikón Košičanov 1. časť od A po I a Literárna spoločnosť Pravé orechové pod vedením Slavomíra Szabóa.

Nositeľmi Plakety predsedu KSK sa stali historička Uršula Ambrušová, výtvarníci Mikuláš Baňacký a Helmut Bistika, konateľ spoločnosti JO-MA, spol. s r. o., Trebišov Jozef Gazdag, pedagóg Juraj Kačmár, konateľka ELEKTROSET Krompachy, s. r. o. Amália Mikulová, folklorista z Gemera Ivan Nemčok, starosta obce Choňkovce Ján Skyba, vedec, pediater a nefrológ Miroslav Šašinka, Dychový orchester zo Štósu, Folklórny súbor Rozmaring zo Sene a detský spevácky zbor pri ZUŠ Michalovce Pro Musica.

Cenu KSK predstavuje medaila zobrazujúca erb KSK, súčasťou je certifikát a finančný dar vo výške 665 eur. Ďalším verejným ocenením je Cena predsedu KSK, ktorej súčasťou je finančný dar vo výške 335 eur. Dvaja z nositeľov Ceny KSK svoje finančné dary poukážu vybraným organizáciám – Jozef Konkoly Súkromnej Základnej škole v Kechneci a Monika Smolková Vysokošpecializovanému odbornému ústavu geriatrickému sv. Lukáša v Košiciach, n.o.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.11.2015 16:04
Upravené: 28.03.2017 09:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine