Vďaka peniazom z IROP pribudli na Spiši moderné škôlky aj zelené riešenia

Peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľom je Košický samosprávny kraj, rozhýbali projekty na Spiši.

Na tri žiadosti putovalo dokopy 756 000 eur. Vďaka peniazom z IROP pre Spišskú katolícku charitu vznikla v Spišskej Novej Vsi Materská škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho. Mesto Krompachy uspelo so žiadosťou o príspevok na rekonštrukciu pôvodnej materskej školy na Robotníckej ulici a za peniaze z IROP sa v tomto roku dokončí revitalizácia vnútroblokového priestranstva na Hlavnej a Maurerovej ulici.

„Financie z programu IROP slúžia na rozvoj regiónov, z tohto dôvodu je skvelou správou, že sa nám minulý rok podarilo prečerpať dvojnásobok oproti plánovanej sume a stali sme sa lídrami v čerpaní IROP medzi samosprávnymi krajmi. Prostriedky z Bruselu potrebujú aj na Spiši, preto som rád, že podporu získali tri dôležité projekty z tohto nášho regiónu. Investícia do materských škôl či kultivácie verejného priestoru je dobrým signálom aj pre mladé rodiny, ktoré majú o dôvod navyše zostať žiť na východe,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Takmer 121-tisíc eur z programu IROP získala Spišská katolícka charita. Pri Spojenej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi zriadila špeciálnu materskú školu s kapacitou 19 miest. V troch triedach tam vychovávajú deti so zdravotným znevýhodnením. Projekt nadväzuje na skúsenosti Spišskej katolíckej charity so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením a reaguje na požiadavky rodičov. Prednosťou našej školy je rodinné, individuálne a zážitkové vzdelávanie detí a žiakov s prihliadnutím na ich osobitosti, ktoré vnímame ako dar. Cirkevná škola je prístupná pre všetky ináč obdarované deti, rôzneho vierovyznania, rasy a svetonázoru,“ uviedla riaditeľka Materskej školy sv. Maximiliána Kolbeho Mária Hrušovská Petríková. Škôlka vznikla v časti budovy, ktorú bolo potrebné zrekonštruovať a znížiť jej energetickú náročnosť. Súčasťou prác bola výmena okien a dverí, ako aj zateplenie celej budovy. Budova je plne bezbariérová. Z peňazí z IROP kúpili i učebné pomôcky a zariadenie, v areáli škôlky vzniklo detské ihrisko.

Materskú školu zrekonštruovalo aj mesto Krompachy na Robotníckej ulici. Z programu IROP získalo vyše 286-tisíc eur. Vďaka príspevku mohla škôlka urobiť nadstavbu pôvodného objektu a zdvojnásobiť svoje kapacity na dve triedy, teda približne 50 detí. Súčasťou prác bolo zateplenie obvodového plášťa celého objektu škôlky, rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie, dobudovanie sociálneho zariadenia, šatní, miestnosti pre personál školy, ihriska a rekonštrukcia vonkajšieho areálu. V rámci modernizácie bola zabezpečená aj bezbariérovosť a zníženie energetickej náročnosti pôvodnej školskej budovy.

Vyše 348-tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu získalo mesto Krompachy aj na projekt zabudovania prvkov zelenej infraštruktúry. Revitalizáciou prechádza vnútroblokové priestranstvo na Hlavnej a Maurerovej ulici, kde sa nachádza schátraný športový areál s asfaltovými a betónovými plochami. Podporený projekt ráta s budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré pomôžu odstrániť ekologickú záťaž a udržateľne hospodáriť so zrážkovou vodou. Mesto už odstránilo staré asfaltové a betónové plochy a pribudlo takzvané zelené parkovisko s priepustným povrchom. Vďaka príspevku z IROP vzniká v Krompachoch moderný verejný priestor s oddychovo-relaxačnými možnosťami pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Hotový by mal byť do leta. „Vnútroblok na Hlavnej a Maurerovej ulici sa nachádza na jednom z najstarších sídlisk v Krompachoch a obyvatelia si ho pamätajú ako miesto, na ktorom vždy športovali a kde sa hralo kopec deti. Verím, že chytí nový dych. Vznikne tu športový a kultúrno-spoločenský priestor so športoviskami, detským ihriskom a malým amfiteátrom. Hoci si obyvatelia pamätajú tento vnútroblok s množstvom asfaltu a betónu, po novom to bude inak. Využijeme potenciál zelene, pretože obyvatelia si zaslúžia oddýchnuť kultúrne,“ uviedla primátorka mesta Krompachy Iveta Rušinová.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.02.2021 13:00
Upravené: 02.02.2022 16:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001